Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Regeling syllabi centrale examens vo 2022

Laatste update
Kenmerk
CvTE-20.01233
Datum
22 juni 2020
Gepubliceerd
Staatscourant 2020, nr. 35650

In deze regeling stelt het College voor Toetsen en Examens de syllabi vast voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo 2022. De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's vwo, havo en vmbo. Ook stelt het College enkele eerder vastgestelde syllabi nader vast voor examenjaar 2021. Eén syllabus voor 2023 is preliminair vastgesteld.

De examenprogramma's en de syllabi zijn te raadplegen op www.examenblad.nl (kies de desbetreffende jaarring). De syllabi worden uitsluitend digitaal gepubliceerd.

Deze regeling is in werking getreden met ingang van 8 juli 2020.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag