Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Regeling wijziging examenprogramma biologie havo

Laatste update
Kenmerk
31169672
Datum
24 januari 2022
Gepubliceerd
Staatscourant 2022, nr. 3214

Deze regeling wijzigt de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met verplaatsing van één onderdeel van het centraal examen naar het schoolexamen in het examenprogramma biologie havo.

De regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2022.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag