Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Vakvernieuwingen

Laatste update

Deze informatie is onderdeel van een ontwikkeling in de betreffende examens.

Een 'vakvernieuwing' betreft een inhoudelijke verandering van het examenprogramma van een vak.

Procedure

In het algemeen brengt een vernieuwingscommissie, waarin de vakinhoudelijke vereniging meestal een belangrijke rol speelt, aan het ministerie van OCW een advies uit over de vernieuwing van het betreffende vak.

Het ministerie kan dan overgaan tot het (laten) maken van een werkversie van het examenprogramma, gebaseerd op het adviesrapport van de vernieuwingscommissie. Ook kan het ministerie een pilot instellen die de haalbaarheid onderzoekt en de invoering van het nieuwe examenprogramma voorbereidt. De SLO geeft in het algemeen leiding aan een pilot.

Centraal examen

Het CvTE heeft met vakvernieuwingen te maken zodra het gaat om het CE-deel van het examen: het landelijke centraal examen. Het CvTE laat dit CE-deel door een syllabuscommissie expliciteren in een werkversiesyllabus. Zowel de werkversie van een examenprogramma als de werkversie van de syllabus worden gepubliceerd op Examenblad.

Overzicht vakvernieuwingen

Hieronder vindt u de vakken waarbij op dit moment een vakvernieuwing gaande is: