Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Schoolexamen

Laatste update

Het schoolexamen is een verzameling toetsen en praktische opdrachten die gemaakt worden door leerlingen in de bovenbouw en die meetellen voor hun eindcijfer. Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen en het centraal examen.

Leerlingen moeten hun schoolexamen hebben afgerond voordat het centraal examen begint. De cijfers voor schoolexamens staan dan vast. In de meeste vakken moeten leerlingen ook centraal examen doen. In dat geval is het eindcijfer voor dat vak het gemiddelde van het schoolexamencijfer en het cijfer voor het centraal examen. Een klein aantal vakken heeft alleen een schoolexamen.

Examenprogramma

In het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) geven scholen aan hoe zij de schoolexamens afnemen en wat leerlingen per vak moeten doen om het schoolexamen af te ronden.

Ieder vak en ieder niveau heeft een eigen syllabus, waarin de eindtermen uit het examenprogramma gespecificeerd zijn voor het centraal examen.

Leerling

Als leerling kun je met vragen over jouw schoolexamens terecht bij jouw school en de examensecretaris. Heb je opmerkingen of klachten over jouw eindexamens, dan kun je contact opnemen met het LAKS. Zoek je tips en hulp bij jouw schoolexamens, dan kun je kijken op Scholieren.com.
 

Ouders & verzorgers

Als ouder/verzorger kunt u zich met vragen over schoolexamens wenden tot de school en de examensecretaris. Voor informatie en advies over alles wat met onderwijs te maken heeft kunt u terecht bij Ouders & Onderwijs.
 

Examensecretaris

Als examensecretaris bent u de spil in de organisatie van het eindexamen op uw school (schoolexamens en centrale examens). Voor informatie over uw taak voor de centrale examens kunt u terecht op de pagina Ik ben examensecretaris. De VO-raad heeft een pagina ingericht op hun website met informatie en tips over de organisatie van het schoolexamen. Als u wilt leren van de ervaringen van andere examensecretarissen of uw eigen kennis wilt delen, kunt u lid worden van het Platform voor examensecretarissen (PLEXS).
 

Docent

Informatie voor docenten met een examenklas is beschikbaar via de pagina Ik heb een examenklas. Suggesties voor de invulling van de schoolexamens vindt u op de website van de SLO:

(Kies een vak, kies voor bovenbouw en rechtsboven vindt u de handreiking.)

De mogelijkheden die scholen kunnen en mogen bieden aan kandidaten met een beperking staan beschreven in de brochure Kandidaten met een beperking.