Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Profielwerkstuk in het vmbo

Laatste update

Door de invoering van de profielen in het vmbo, waarbij in de theoretische leerweg de sectoren zijn omgedoopt in profielen, heeft het profielwerkstuk ook haar intrede gedaan in het vmbo en wel in de theoretische en gemengde leerweg.

In artikel 3.4 (tl) en 3.7 (gl) van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 is geregeld dat het profielwerkstuk betrekking moet hebben op het profiel waarin de leerling onderwijs volgt. Meer is niet voorgeschreven dan hetgeen ook voor het sectorwerkstuk geregeld was in artikel 3.14 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020. Behalve dat het wordt beoordeeld met ‘goed’, ‘voldoende’ of 'onvoldoende' is daar ook geregeld dat het wordt beoordeeld door tenminste twee examinatoren.

Het profielwerkstuk is onderdeel van het schoolexamen en moet derhalve zijn afgerond voor de start van het eerste tijdvak.

ROD

Artikel 3.4 lid 5 (tl), artikel 3.7 lid 4 (gl) en artikel 3.14 Uitvoeringsbesluit WVO 2020.