Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Examinator

Laatste update

De examinator is doorgaans de docent van de kandidaat, maar dit is geen voorschrift. Examinatoren kunnen zijn de conrector, adjunct-directeur, leden van de centrale directie en leraren van de school.

Hij heeft de volgende taken toegewezen gekregen:

Doorgaans wordt ook de tweede correctie van het werk van een andere school toegewezen aan de examinator van een bepaald vak. Dit is echter geen voorschrift. In artikel 3.22 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 staat dat de koppeling van scholen en instellingen voor de uitvoering van de tweede correctie door DUO gemaakt wordt, maar volgens artikel 3.23 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 wijst het bevoegd gezag op grond daarvan een of meer gecommitteerden aan. Het staat een bevoegd gezag vrij om de taak van de tweede correctie toe te wijzen aan een andere docent, die zelf geen eindexamengroep heeft begeleid, of aan een extern ingehuurde deskundige (die uiteraard wel over de bevoegdheid beschikt het betreffende vak te onderwijzen en te examineren).