Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Examen aardrijkskunde havo en vwo op de Cariben

Laatste update

Sinds 2021 wordt op de Cariben een aangepast centraal examen aardrijkskunde havo en vwo afgenomen. De examens aardrijkskunde havo en vwo op de Cariben zijn grotendeels hetzelfde als in Europees Nederland. Alleen de examenopgaven bij subdomein E1 uit het examenprogramma, getiteld ‘nationale en regionale vraagstukken’, hebben een andere invulling dan in Europees Nederland. Deze opgaven worden apart voor de Cariben ontwikkeld.

Een belangrijk uitgangspunt bij deze examens is dat ze gelijkwaardig zijn aan de aardrijkskunde-examens havo en vwo in Europees Nederland. Het gaat om het toetsen van hetzelfde curriculum als in Europees Nederland, met een andere regionale component.

Constructiegroep

Onder leiding van Cito is een constructiegroep samengesteld met docenten van de drie CASt-eilanden (Curaçao, Aruba en Sint Maarten) en Bonaire. Deze constructiegroep wordt ondersteund door docenten in Europees Nederland die ervaring hebben in het Caribisch gebied. De constructiegroep ontwikkelt de opgaven voor domein E en gebruikt voor dit deel een eigen syllabus.

De constructiegroep heeft de steun van de examenbureaus op de CASt-eilanden en het College voor Toetsen en Examens (CvTE). De examens worden formeel vastgesteld door de vaststellingscommissie aardrijkskunde van CvTE en vertegenwoordigers van de examenbureaus op de CASt-eilanden.

Afname en normering

De examens worden in Europees Nederland geprint en daarna naar de Cariben verscheept. De afname op de Cariben vindt plaats op dezelfde dag en tijd als de examens in Europees Nederland worden afgenomen.

Er wordt van deze examens voor onderdeel E een aparte normering vastgesteld voor de Cariben. Dit gebeurt aan de hand van de gegevens van de eilanden. Gebaseerd op de scores van de leerlingen op de CASt-eilanden en Bonaire en vergeleken met scores in Europees Nederland. Op basis van de scores doet Cito een voorstel voor normering die door het CvTE wordt vastgesteld.

Specificatie examenstof

In 2022-2023 wordt onderhoud gedaan aan de Cariben-specifieke invulling van subdomein E1 van de syllabi havo en vwo. De aanpassingen vinden plaats in nauwe samenspraak met de examenbureaus en docenten aardrijkskunde van de betrokken eilanden. We verwachten dat deze specifieke examenstof in 2025 en/of 2026 wordt geëxamineerd.

Meer informatie