Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Directeur (rector)

Laatste update

In het geval van een centrale directie draagt de voorzitter hiervan de verantwoordelijkheden van de directeur (zie artikel 7.4 WVO 2020). In het vavo vervult de examencommissie de taken van de directeur (zie artikel 1.1 en 3.60 Uitvoeringsbesluit WVO, en artikel 1.1 WVO 2020; artikel 7.4.5 en artikel 7.4.11, lid 2 WEB).

De directeur (zie artikel 1.1 WVO 2020 en artikel 3.60 Uitvoeringsbesluit WVO) is de hoogste leidinggevende binnen de school. Hij geeft leiding aan het gehele team en doet dit in opdracht van het bevoegd gezag. De directeur is binnen de school de eerstverantwoordelijke voor de uitvoering van de examens.

Hij heeft in de WVO 2020 en het Uitvoeringsbesluit WVO een aantal taken toegewezen gekregen: