Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Combinatiecijfer (profielen vmbo)

Laatste update

Met de invoering van de profielen in het vmbo heeft ook daar het combinatiecijfer zijn intrede gedaan. Het combinatiecijfer voor het vmbo is geregeld in artikel 3.35 lid 3 en lid 4 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Vmbo bb en kb

Voor de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg is het combinatiecijfer het gemiddelde van de cijfers behaald voor de beroepsgerichte keuzevakken. In artikel 3.35 lid 1 onderdeel d Uitvoeringsbesluit WVO 2020 is geregeld dat voor ieder keuzevak afzonderlijk geen eindcijfer lager dan 4 mag worden behaald.

Vmbo gl

Voor de gemengde leerweg is het combinatiecijfer het gewogen gemiddelde van de eindcijfers voor het profielvak en de beroepsgerichte keuzevakken, waarbij het cijfer voor het profielvak zo vaak meetelt als er beroepsgerichte keuzevakken zijn. Als er examen is gedaan in drie keuzevakken, dan tellen die drie cijfers ieder één keer en het cijfer voor het profielvak drie keer.