Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Opname van de kenmerkende aspecten in het CE geschiedenis havo/vwo

Gepubliceerd op

De afgelopen jaren ontstond onvrede onder docenten geschiedenis over de toetsing van de kenmerkende aspecten uit de examenprogramma’s havo en vwo in het centraal examen. Na overleg met de Vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN) en andere betrokkenen zijn docenten geschiedenis over dit onderwerp geraadpleegd. Op basis van die raadpleging heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) – in overleg met de VGN – besloten om met ingang van het centraal examen 2025 voor zowel havo als vwo de kenmerkende aspecten op te nemen in het bronnenkatern van het centraal examen.

In onderstaande toelichting wordt uitleg gegeven bij dit besluit. Om het centraal examen succesvol te kunnen afleggen hebben leerlingen nog steeds kennis van de kenmerkende aspecten nodig. De toetsing richt zich op begrip en toepassing van de kenmerkende aspecten. Met deze maatregel laat het CvTE het centraal examen beter aansluiten bij de opvattingen van een grote meerderheid van docenten over de examinering van het vak geschiedenis in havo en vwo.