Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Discussieforum bij de centrale examens BB- en KB-flex

Gepubliceerd op

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) vindt docentenbetrokkenheid belangrijk en wil daarom docenten de gelegenheid geven om met elkaar in gesprek te gaan over leerlingantwoorden of opgaven. Daarbij speelt het besloten en beveiligd forum (bbf) een belangrijke rol. Dit jaar is het discussie-bbf weer beschikbaar voor docenten die betrokken zijn bij de flexibele en digitale centrale examens bb en kb (BB- en KB-flex).

Dit betekent dat er een discussieforum is voor aardrijkskunde, biologie, Duits, economie, Engels, geschiedenis en staatsinrichting, maatschappijkunde, nask1, Nederlands en wiskunde voor zowel bb en kb.

Discussie-bbf: wat is het?

De opgaven en antwoorden van de BB- en KB-flex examens moeten tijdens de hele afnameperiode, van april tot en met 21 juli, geheim blijven. Dat maakt collegiaal overleg lastig, zeker als er geen directe collega’s zijn om mee overleggen.

Daarom bieden we je de mogelijkheid om dit via een beveiligd online forum te doen. Op het discussie-bbf zorgen moderatoren ervoor dat gestelde vragen en discussies van de betreffende examenopgave en het correctievoorschrift bij die opgave worden voorzien.

Het discussie-bbf is overigens geen vervanging van de Examenlijn. Signaleer je een fout, meld dit dan aan de Examenlijn.

Discussie-bbf óók voor Duits en Engels

De centrale examens Duits en Engels bestaan volledig uit automatisch scoorbare vragen. Toch kan er behoefte zijn ook over deze examens met collega’s van gedachten te wisselen, bijvoorbeeld omdat je aan de hand van de toegekende scores in Facet benieuwd bent naar een opgave die veel van je leerlingen fout hebben gemaakt. De toegekende scores en de door de leerlingen gekozen antwoorden kun je inzien met de inzagemodule van Facet. Zie paragraaf 6.1.1 van de brochure ‘Kaders flexibele en digitale centrale examens BB en BB 2023’.

De rol van de examensecretaris: aanmelden van docenten

De examensecretaris speelt een cruciale rol bij het gebruik van het discussie-bbf door docenten. Je kunt, als docent, alleen gebruikmaken van het discussie-bbf als je examensecretaris je registreert als docent voor de betreffende examens en de afnamedatum(s) toevoegt. In de mailing van 13 februari jongstleden ‘discussieforum bij de centrale examens BB- en KB-flex’ kun je lezen hoe deze aanmelding voor de examensecretaris gaat. Je oude mailings kun je inzien in bewaarde berichten via je persoonlijke pagina op Examenblad.nl.

Gebruik van het discussie-bbf

Op de dag van afname ontvang je als docent een e-mail met een activatielink vanuit het discussie-bbf. Deze activatiemail bevat ook informatie over de inlogprocedure.

Meer informatie over het discussie-bbf is te lezen in de vakspecifieke informatie op de examenpagina's' op Examenblad.nl.

Vragen omtrent het aanmelden en/of de inlogprocedure kun je stellen via discussie-bbf@cvte.nl.

Het CvTE hoopt je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wenst je veel succes bij de voorbereiding op de centrale examens 2023.