Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Publicatie correctievoorschrift scheikunde havo 2023 twee dagen later

Gepubliceerd op

Dit jaar zal het correctievoorschrift van het centraal examen scheikunde havo twee dagen later beschikbaar zijn dan u normaal gewend bent. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) voert namelijk – na afstemming met het NVON – een testcorrectie uit.

De testcorrectie werkt als volgt: een groep van 20 docenten corrigeert na de afname van het centraal examen op donderdag 11 mei een deel van het werk van hun leerlingen aan de hand van het dan nog voorlopige correctievoorschrift. Op vrijdag 12 mei bespreken deze docenten het voorlopige correctievoorschrift en geven zij adviezen tot verbetering. De vakexperts van CvTE en Cito kunnen deze adviezen vervolgens gebruiken om aanscherpingen te doen aan het correctievoorschrift. Twee dagen na afname van het examen wordt het correctievoorschrift dan openbaar gemaakt, te weten zaterdag 13 mei om 17.00 uur.

Het CvTE organiseert sinds 2017 testcorrecties. Deze worden zeer gewaardeerd door de deelnemende docenten en examenmakers.

De werving voor deelname heeft al plaatsgevonden, de betreffende deelnemers ontvangen deze week een bevestiging van deelname aan de testcorrectie.