Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Mededeling vooruitblik hulpmiddelen CE 2023 en 2024

Gepubliceerd op

Zoals gebruikelijk publiceert het College voor Toetsen en Examens (CvTE) aan het begin van ieder kalenderjaar een vooruitblik naar wijzigingen in de regeling toegestane hulpmiddelen. Het CvTE doet dit zodat scholen hiermee rekening kunnen houden bij het (laten) aanschaffen van leermiddelen die twee (havo en vmbo), resp. drie (vwo) leerjaren met de leerling meegaan. In deze vooruitblik beperken wij ons tot de hulpmiddelen die vooraf door of voor de leerlingen worden aangeschaft.

De Regeling toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens vo 2023 resp. 2024 wordt in de loop van 2021 resp. 2022 gepubliceerd.

Vooruitblik 2023 vmbo

Ten opzichte van 2022 wijzigt er in 2023 niets bij de hulpmiddelen voor het vmbo.

Vooruitblik 2023 havo en vwo en 2024 vwo

Rekenmachine met basiswerkingen

Bij de vakken zonder grafische rekenmachine mag een eenvoudige rekenmachine gebruikt worden waarop basisbewerkingen kunnen worden uitgevoerd.

Grafische rekenmachine

De grafische rekenmachine is alleen toegestaan bij de centrale examens wiskunde A, B en C.

Voorwaarden gebruik grafische rekenmachine

Alleen grafische rekenmachines waarop het mogelijk is het geheugen te blokkeren middels een (Nederlandse) examenstand zijn toegestaan zodat alle machines gelijkwaardige functionaliteit hebben. De examenstand houdt onder meer in dat programmeer-applicaties, programma's en eerder opgeslagen gegevens niet benaderbaar of bruikbaar zijn en dat een eventuele CAS-functionaliteit niet beschikbaar is. Het moet direct zichtbaar zijn of een machine in de examenstand staat. Dit moet op ieder moment tijdens het examen te controleren zijn zonder de kandidaat te storen.

Toegestane grafische rekenmachines

Het is mogelijk dat te zijner tijd nieuwe types worden toegestaan. De volgende machines zijn in 2023 op havo en 2024 op vwo in elk geval toegestaan:

Casio:

  • fx-9860GII(SD)(de fx-9860GII is voor het laatst bij de centrale examens havo en vwo in 2025 toegestaan)
  • fx-CG50

Hewlett Packard:

  • HP Prime

Texas Instruments:

  • TI-84 Plus CE-T (eventueel met python edition)
  • TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS)
  • TI-Nspire CX II-T (zowel versie met als zonder CAS)

NumWorks:

  • De grafische rekenmachine van NumWorks

Voor alle typen grafische rekenmachines geldt dat de machine voorzien is van een (Nederlandse) examenstand en de minimale OS- of firmwareversie die uiterlijk in de maartaanvulling voorafgaand aan het centraal examen voor de betreffende machine door het CvTE wordt gespecificeerd.

Het CvTE heeft onder andere de taak ervoor te zorgen dat alle leerlingen gelijke kansen krijgen bij het centraal examen. Wat betreft de centrale examens wiskunde havo/vwo zit de moeilijkheid bij de rol die de grafische rekenmachine (GR) speelt bij deze examens. De ontwikkeling van allerlei applicaties voor de GR laat zich moeilijk voorspellen, technologie blijft zich ontwikkelen. Deze snelle ontwikkelingen maken dat het niet haalbaar is om drie jaar voor het daadwerkelijk examen aan te geven welk OS of welke firmwareversie op de machines geïnstalleerd dient te zijn.

Meer informatie