Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Onderwerpen kunst (algemeen) vwo 2021-2023

Gepubliceerd op

Met dit bericht informeren wij u over de onderwerpen waar het centraal examen kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen) vwo betrekking op heeft in de komende examenjaren. Deze onderwerpen zijn in onderstaand overzicht opgenomen.

2021

2022

2023

Hofcultuur in de zestiende en zeventiende eeuw

Hofcultuur in de zestiende en zeventiende eeuw

Hofcultuur in de zestiende en zeventiende eeuw

Cultuur van romantiek en realisme in de negentiende eeuw

Cultuur van romantiek en realisme in de negentiende eeuw

Burgerlijke cultuur in de zeventiende eeuw

Cultuur van het moderne in de eerste helft van de twintigste eeuw

Cultuur van het moderne in de eerste helft van de twintigste eeuw

Cultuur van het moderne in de eerste helft van de twintigste eeuw

Massacultuur in de tweede helft van de twintigste eeuw

Massacultuur in de tweede helft van de twintigste eeuw

Massacultuur in de tweede helft van de twintigste eeuw

Wijziging ten opzichte van eerdere publicatie

Voor het examenjaar 2023 zijn onderwerpen gewijzigd ten opzichte van eerdere informatie hierover in de syllabus 2021 zoals gepubliceerd in juni 2019 (versie 2). De eerste twee onderwerpen zijn ‘Hofcultuur in de zestiende en zeventiende eeuw’ en ‘Burgerlijke cultuur in de zeventiende eeuw’ geworden.

Nieuwe definitieve versie syllabus

Een nieuwe definitieve versie van de syllabus kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen) vwo 2021 is in voorbereiding. Deze versie zal in de zomervakantie op Examenblad.nl worden geplaatst. Hierover zal u ook via onze Septembermededeling geïnformeerd worden.