Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Mededeling vooruitblik hulpmiddelen CE 2022 en 2023

Gepubliceerd op

Zoals gebruikelijk publiceert het College voor Toetsen en Examens (CvTE) aan het begin van ieder kalenderjaar een vooruitblik naar wijzigingen in de regeling toegestane hulpmiddelen. Het CvTE doet dit zodat scholen hiermee rekening kunnen houden bij het (laten) aanschaffen van leermiddelen die twee (havo en vmbo), resp. drie (vwo) leerjaren met de leerling meegaan. In deze vooruitblik beperken wij ons tot de hulpmiddelen die vooraf door of voor de leerlingen worden aangeschaft.

De Regeling toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens vo 2022 resp. 2023 wordt in de loop van 2020 resp. 2021 gepubliceerd.

Vooruitblik 2022 vmbo

Ten opzichte van 2021 wijzigt er in 2022 niets bij de hulpmiddelen voor het vmbo.

Vooruitblik 2022 havo en vwo en 2023 vwo

Atlas

Vanaf 2021 is de atlas niet langer toegestaan bij de centrale examens aardrijkskunde. De bij de examens benodigde kaarten worden afgedrukt in de bronnenbijlage en in een afzonderlijk kaartenkatern. Dit geldt ook voor 2022 en 2023.

Rekenmachine met basiswerkingen

Bij de vakken zonder grafische rekenmachine mag een eenvoudige rekenmachine gebruikt worden waarop basisbewerkingen kunnen worden uitgevoerd.

Grafische rekenmachine

De grafische rekenmachine is alleen toegestaan bij de centrale examens wiskunde A, B en C.

Voorwaarden gebruik grafische rekenmachine

Alleen grafische rekenmachines waarop het mogelijk is het geheugen te blokkeren middels een (Nederlandse) examenstand zijn toegestaan zodat alle machines gelijkwaardige functionaliteit hebben. De examenstand houdt onder meer in dat applicaties, programma's en (tekst)bestanden niet benaderbaar of bruikbaar zijn en dat een eventuele CAS-functionaliteit niet beschikbaar is. Het moet direct zichtbaar zijn of een machine in de examenstand staat. Dit moet op ieder moment tijdens het examen te controleren zijn zonder de kandidaat te storen.

Toegestane grafische rekenmachines

Het is mogelijk dat te zijner tijd nieuwe types worden toegestaan. De volgende machines zijn in 2022 op havo en 2023 op vwo in elk geval toegestaan:

Casio:
  • fx-9860GII(SD), vanaf OS 2.07
  • fx-CG20, vanaf OS 2.01 (de fx-CG20 is voor het laatst bij de centrale examens havo en vwo in 2022 toegestaan)
  • fx-CG50
Hewlett Packard:
  • HP Prime, mits voorzien van de meest recente Nederlandse examenstand (wat op de machine aan/uit gevinkt dient te zijn) en voorzien van het meest recente OS.
Texas Instruments:
  • TI-84 Plus T vanaf versie OS 5.1, de basisversie met LED-lampje (de TI-84 plus T is voor het laatst bij de centrale examens havo en vwo in 2022 toegestaan)
  • TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5
  • TI-Nspire CX vanaf versie OS 4.5.2 (alleen de versie zonder CAS)
  • TI-Nspire CX II-T vanaf versie OS 5.1.3 (zowel versie met als zonder CAS)

De volgende machine is in 2022 op havo én vwo in elk geval toegestaan:

NumWorks:
  • De grafische rekenmachine van NumWorks, mits voorzien van de meest recente Nederlandse examenstand.

Voor alle machines verdient het de aanbeveling de machine altijd te voorzien van het meest recente OS of firmware. In de regeling toegestane hulpmiddelen worden de instellingen van de machines nader gespecificeerd.

Meer informatie