Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Activiteitenplanning

De activiteitenplanning bevat de data van alle activiteiten van alle centrale examens. Als in de loop van het schooljaar wijzigingen worden aangebracht, ontvangt de examensecretaris hierover bericht via een mailing vanuit Examenblad.nl.

Filter op
Filter op schooltype
Filter op vakken
Filter op afnameperiode

vanaf 30 augustus 2022 (nadat de beheerder Facet is aangemeld)
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Aanmaken autorisaties voor Facet

De Facet-beheerder kan de rollen van (FT-)afnameplanner koppelen aan personen.

Deze personen kunnen daarna inloggen om hun werkzaamheden in Facet uit te voeren.

vóór 1 oktober 2022
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Examenreglement en PTA aan inspectie zenden

Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting zenden aan Inspectie via het Internet Schooldossier (ISD).

eind september 2022
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Formulieren opgave aantal examenkandidaten vwo, havo en vmbo beschikbaar

De online formulieren opgave aantal examenkandidaten vwo, havo en vmbo zijn beschikbaar via Mijn DUO.

vanaf september 2022 tot en met 2 december 2022 (nadat Facet is gedownload en geïnstalleerd)
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Uitvoeren systeemcheck Facet

Voor Facet is er een verplichte systeemcheck. Het doel van de systeemcheck is dat de school met behulp van het FT-examen nagaat of de afnamecomputers en het netwerk in combinatie met Facet correct functioneren.

Voor meer informatie zie: Handleiding systeemcheck onder het menu downloads in Facet.

1 oktober 2022
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Informatie over het CE 2023 voor leerlingen beschikbaar op mijneindexamen.nl

Voor eindexamenkandidaten is de mobiele website mijneindexamen.nl beschikbaar met alle relevante informatie voor het CE 2023.

1 oktober 2022
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Aanmelden beheerder Facet

Om Facet in gebruik te kunnen nemen, dient de school eerst een beheerder Facet aan te melden via: Formulier 'Aanmelding beheerder Facet' op Duo.nl

NB Dit is een richtdatum. Na aanmelding kan het wel 2 weken duren voordat de autorisatie rond is. Gelet op het autoriseren van overige functionarissen en uitvoeren van systeemcheck is het van belang dat een beheerder zich tijdig aanmeld!

Scholen die al een beheerder Facet hebben, kunnen deze stap overslaan.

12 t/m 14 oktober 2022
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Release Facet

Tijdens deze dagen vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server tijdens deze dagen aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

uiterlijk 15 oktober 2022
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Invullen online formulieren opgave aantal examenkandidaten

Invullen van de online formulieren opgave aantal examenkandidaten vmbo, havo en vwo via Mijn DUO.

NB Aanmelding voor de flexibele en digitale examens bb en kb geschiedt via hetzelfde formulier.

3 december 2022
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Deadline systeemcheck Facet

De school is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van een systeemcheck voordat zij centrale examens gaat afnemen in Facet. Voor twee groepen scholen wordt een controle uitgevoerd of de systeemcheck ook werkelijk uitgevoerd is:

1: Scholen die kunstexamens afnemen met Facet op een vast tijdstip volgens het rooster.

2: Scholen die voor het eerst de flexibele en digitale centrale examens BB en KB (BB- en KB-flex) afnemen.

De examensecretaris van een school die de systeemcheck op 3 december nog niet heeft uitgevoerd, ontvangt daarvan een terugkoppeling.

Bij de kunstvakken wordt de school tevens gevraagd wat de reden is dat de systeemcheck niet is uitgevoerd en wanneer dit wel gebeurt.

Als een school, die voor het eerst flexibele en digitale centrale examens bb en kb gaat afnemen in 2023, de systeemcheck niet gedaan heeft voor de deadline, dan wordt de school uitgesloten van deelname en valt dan automatisch terug op de afname met papieren examens.

8 december 2022
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Terugkoppeling resultaten systeemcheck Facet

Terugkoppeling aan:

1: Scholen die kunstexamens afnemen met Facet op een vast tijdstip volgens het rooster

2: Scholen die voor het eerst de flexibele en digitale centrale examens BB en KB (BB- en KB-flex) afnemen

De afnameplanner ontvangt maximaal 5 werkdagen na het uitvoeren van de systeemcheck een bevestiging hiervan van de helpdesk Facet.

uiterlijk 9 december 2022
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Terugmelding/overzicht opgave aantal kandidaten

De examensecretarissen en directeur ontvangen een terugmelding/overzicht via de persoonlijke pagina van Examenblad.nl. Het is belangrijk dat dit overzicht zorgvuldig gecontroleerd wordt op de juiste vakken en aantallen.

21 t/m 23 december 2022
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Release Facet

Tijdens deze dagen vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server in dit weekend aan staat. Meer informatie wordt verstrekt via de mailing vanuit Examenblad.nl.

na succesvolle systeemcheck
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
cse 1e tijdvak

De Proef op de Som bij kunstvakken in Facet

Welke activiteiten u bij de Proef op de Som uitvoert leest u in de brochure 'Centrale examens kunstvakken in Facet 2023'.

16 januari 2023
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
cse 1e tijdvak

Voorbeeldexamens kunstvakken beschikbaar in Facet

De voorbeeldexamens kunstvakken in Facet voor Proef op de Som zijn beschikbaar. Zie voor meer informatie de brochure 'Centrale examens kunstvakken in Facet 2023'.

eind januari 2023
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
cse 2e tijdvak
cse 3e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Januari-aanvulling

In januari wordt de informatie die in de Septembermededeling is gepubliceerd, aangevuld met informatie over de maatregelen in verband met de impact van corona.

24 t/m 28 februari 2023
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Release Facet

In dit weekend vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server in dit weekend aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

medio maart 2023
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
cse 2e tijdvak
cse 3e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Maartaanvulling

In maart wordt de informatie in de Septembermededeling verder aangevuld.

uiterlijk 10 kalenderdagen vóór afname van betreffende ce voor betreffende leerling aangeleverd in het register onderwijsdeelnemers
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Doorgeven cijfers schoolexamen aan het Register Onderwijsdeelnemers

Voor de flexibele digitale centrale examens bb en kb geldt dat (eventuele) schoolexamencijfers uiterlijk 10 kalenderdagen voor de afname van het betreffende ce voor de betreffende leerling moet zijn aangeleverd in het Register Onderwijsdeelnemers.

maart 2023
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Overzicht tweede correctie

De pooling wordt bekendgemaakt via de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad.nl.

NB Dit geldt niet voor BB- KB-flex, zie hoofdstuk 7 van de brochure 'Kaders BB- en KB-flex 2023'.

maart 2023
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Landelijke test downloaden van examendocumenten

In maart vindt de jaarlijkse landelijke test met het downloaden van examendocumenten via Mijn DUO plaats. Uiterlijk een week voor de test ontvangen scholen een mailing met een vooraankondiging. Richtlijnen over de werkwijze vindt u in paragraaf 7.8 van de Septembermededeling.

in de week van 3 t/m 7 april 2023
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Ontvangst instructie uitwisselen afnamegegevens cse's en cpe gl/tl

Ontvangst van Cito van Wolf-instructie voor het uitwisselen van de afnamegegevens t.b.v. de normering van de cse's en cpe gl/tl.

12 april 2023
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex

Ontvangst account-gegevens Secure downloadomgeving Cito (voorheen Cito Portal)

Scholen ontvangen per post een brief met de accountgegevens Secure downloadomgeving Cito (voorheen Cito Portal) ten behoeve van fall-back kunstvakken (Autoplay en losse bestanden) en Terugvalbestanden digitale CE's bb en kb.

uiterlijk 21 april 2023
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Bekendmaking bezorgdag examenopgaven eerste tijdvak

Voor de meivakantie ontvangt de examensecretaris informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de ingeplande dag van aflevering van de examenopgaven eerste tijdvak bekendgemaakt wordt.

2 mei 2023
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode profielvak-cspe's

Doorgeven cijfers schoolexamens aan het Register Onderwijsdeelnemers

De schoolexamencijfers dienen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de start van het eerste tijdvak aan het Register Onderwijsdeelnemers te zijn gemeld. Dit geschiedt door middel van het Persoonsgebonden nummer via Mijn DUO. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'.

NB Voor de cspe's en de flexibele en digitale centrale examens bb en kb geldt dat (eventuele) schoolexamencijfers uiterlijk 10 kalenderdagen voor de afname van het betreffende ce voor de betreffende leerling moeten zijn aangeleverd in het Register Onderwijsdeelnemers.

5 mei 2023
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
cse 1e tijdvak

Kunstvakexamens eerste tijdvak beschikbaar in Facet

Een week voor de afname staan de examens klaar in Facet en kan de afnameplanner/examensecretaris voor het desbetreffende kunstexamen een afnameplanning maken voor de afname conform het examenrooster. Bekijk voor de afnamedatum en het afnametijdstip van elk examen het examenrooster.

8, 9 of 10 mei 2023
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Levering erratumbladen eerste tijdvak

Erratumbladen op de opgaven voor het eerste tijdvak centrale examens worden per koerier afgeleverd, indien een of meer hele bladzijden met examenopgaven in kandidaat-aantallen moeten worden verstrekt. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Overige erratumbladen worden op een nader te bepalen moment via Mijn DUO verspreid.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

8, 9 of 10 mei 2023
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Ontvangst examenopgaven CE eerste tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het eerste tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

NB De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

8 mei 2023
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
cse 1e tijdvak

Bekendmaking wachtwoorden fall-back kunstvakexamens eerste tijdvak

De wachtwoorden voor de fall-back kunstvakken (Autoplay en losse bestanden) worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

11 mei 2023
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Aanvang CE eerste tijdvak

Aanvang centraal schriftelijk examen eerste tijdvak.

13 mei 2023
Havo
cse 1e tijdvak

Publicatie correctievoorschrift scheikunde havo

Het correctievoorschrift van het centraal examen scheikunde havo zal twee dagen na de afname beschikbaar zijn. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en de Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON) voeren namelijk een testcorrectie uit.

15 mei 2023
Havo
cse 1e tijdvak

Publicatie correctievoorschrift Nederlands havo

Het correctievoorschrift van het centraal examen Nederlands havo zal drie dagen na de afname beschikbaar zijn. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en Levende Talen Nederlands (LTN) voeren namelijk een testcorrectie uit.

25 mei 2023
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Deadline inzenden afnamegegevens examens 11 t/m 16 mei

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf van examens afgenomen op 11 t/m 16 mei (m.u.v. economie vwo).

Deze gegevens worden nog gebruikt voor de normering.

Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 11 t/m 16 mei

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 11 t/m 16 mei aan Examenlijn (m.u.v. economie vwo). Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

1 juni 2023
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Deadline inzenden afnamegegevens examens 17 t/m 25 mei

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf van examens afgenomen op 17 t/m 25 mei en economie vwo.

Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 17 t/m 25 mei

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 17 t/m 25 mei en economie vwo aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

2 juni 2023
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Deadline inzenden afnamegegevens examens 26 en 30 mei

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf van examens afgenomen op 26 t/m 30 mei.

Deze gegevens worden nog gebruikt voor de normering.

uiterlijk 5 juni 2023
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Bekendmaking bezorgdag examenopgaven tweede tijdvak

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak bekendgemaakt wordt.

Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 26 en 30 mei

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 26 en 30 mei aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

9 t/m 23 juni 2023
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het eerste tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in het register onderwijsdeelnemers). Dit geschiedt door middel van het Persoonsgebonden nummer via Mijn DUO. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'.

Deze periode is bedoeld voor het CE van het 1e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling en per vak.

12, 13 of 15 juni 2023
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Levering erratumbladen tweede tijdvak

Erratumbladen op de opgaven voor het tweede tijdvak centrale examens worden door Mikropakket afgeleverd, indien één of meer hele bladzijden met examenopgaven in kandidaat-aantallen moeten worden verstrekt. De DUO-zending wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Overige erratumbladen worden op een nader te bepalen moment via Mijn DUO verspreid. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

12, 13 of 15 juni 2023
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Ontvangst examenopgaven CE tweede tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het tweede tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

12 juni 2023
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
cse 2e tijdvak

Kunstvakexamens tweede tijdvak beschikbaar in Facet

Een week voor de afname staan de examens klaar in Facet en kan de afnameplanner/examensecretaris voor het desbetreffende kunstexamen een afnameplanning maken voor de afname conform het examenrooster. Bekijk voor de afnamedatum en het afnametijdstip van elk examen het examenrooster.

12 juni 2023
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
cse 2e tijdvak

Bekendmaking wachtwoorden fall-back examens kunstvakken tweede tijdvak

De wachtwoorden voor de fall-back van de kunstvakken (Autoplay en losse bestanden) worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

14 juni 2023
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex

Bekendmaking normering eerste tijdvak algemene vakken vwo, havo en vmbo inclusief BB- en KB-flex

De normeringstermen van het eerste tijdvak algemene vakken vwo, havo en vmbo inclusief BB- en KB-flex worden om 08.00 uur bekendgemaakt via www.Examenblad.nl en www.cito.nl.

16 juni 2023 voor 17.00 uur
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak

Aan DUO doorgeven (registreren in Register Onderwijsdeelnemers) welke kandidaten deelnemen aan het tweede tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Persoonsgebonden nummer via Mijn DUO. Hierbij kunnen de volgende zaken aan de orde zijn:

1: kandidaten die aan de herkansing deelnemen, met vermelding van het vak waarin examen wordt afgelegd;

2: kandidaten die bij een of meer zittingen van het eerste tijdvak niet aanwezig waren, zijn in de gelegenheid gesteld in het tweede tijdvak hun examen voort te zetten of te voltooien;

3: de cijfers van het alsnog voltooide SE van alle kandidaten die het SE niet hebben kunnen voltooien voor het eerste tijdvak.

16 juni 2023 voor 17.00 uur
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak aangewezen vakken

Uiterste datum voor aanmelding via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het tweede tijdvak in een van de aangewezen vakken (tweede tijdvak afgenomen door het College voor Toetsen en Examens).

NB De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij Register Onderwijsdeelnemers.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak registreren in Register Onderwijsdeelnemers, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

19 t/m 30 juni 2023
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Afname CE algemene vakken tweede tijdvak

Tweede tijdvak, CE algemene vakken, voor de vakken waarbij dit op school wordt afgenomen.

19 juni 2023
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Vervallen: Ontvangst wachtwoorden pdf's voor spraaksynthese tweede tijdvak

Voor het tweede tijdvak wordt per schooltype één cd met alle pdf's voor spraaksynthese geleverd.

22 juni 2023
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Afname aangewezen vakken tweede tijdvak

Aangewezen vakken: tweede tijdvak afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE).

Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Deadline inzenden afnamegegevens examens 19 t/m 22 juni

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf.

Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Deadline inzenden afnamegegevens examens 23 t/m 27 juni

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf.

Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 23 t/m 27 juni

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 23 t/m 27 juni aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 19 t/m 22 juni

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 19 t/m 22 juni aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

t/m 27 juli 2023 17.00 uur
Alle schooltypes
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Inzage in afnames Facet 11

Daarna verloopt de inzage via het CvTE. De examensecretaris neemt dan contact op met computerexamens@cvte.nl.

Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Deadline inzenden afnamegegevens examens 28 t/m 30 juni

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf.

Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 28 t/m 30 juni

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 28 t/m 30 juni aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

6 juli 2023 om 10 uur
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken

Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken via Mijn DUO.

NB Scholen ontvangen de cijfers ook per post in de week van 10 juli.

Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Bekendmaking normering tweede tijdvak

08.00 uur: Bekendmaking normering tweede tijdvak.

3 werkdagen vóór aanvang van het derde tijdvak examen
Alle schooltypes
cse 3e tijdvak

Kandidaten derde tijdvak doorgeven

Aan DUO doorgeven (registreren in Register Onderwijsdeelnemers) welke kandidaten deelnemen aan het derde tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO.

Woensdag 12 juli 2023
Alle schooltypes
cse 3e tijdvak

Deadline aanmelden kandidaten derde tijdvak

Uiterste datum voor aanmelden via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het derde tijdvak, afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens. In mei ontvangt de school van DUO/Examendiensten nadere informatie. Aanmeldingen na 12 juli worden niet in behandeling genomen.

NB1 Dit geldt niet voor flexibele en digitale centrale examens bb en kb (BB- en KB-flex) en profielvak cspe's.

NB2 De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij Register Onderwijsdeelnemers.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak, registreren in Register Onderwijsdeelnemers, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij DUO/Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

6 juli t/m 20 juli 2023
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het tweede tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in het register onderwijsdeelnemers). Dit geschiedt door middel van het Persoonsgebonden nummer via Mijn DUO. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'. Deze periode is bedoeld voor het CE van het 2e tijdvak. Voor de flexibele en digitale centrale examens gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

augustus
Alle schooltypes
cse 3e tijdvak

Aanvang derde tijdvak

Het derde tijdvak; afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens; data en plaatsen worden na aanmelding bekendgemaakt. Het rooster derde tijdvak is vanaf maart beschikbaar op de website van DUO.

Vrijdag 25 augustus 2023
Alle schooltypes
cse 3e tijdvak

Publicatie uitslagen derde tijdvak

Publicatie uitslagen derde tijdvak via Mijn DUO. NB Scholen ontvangen de cijfers ook per post op donderdag 8 september.

23 september 2023
Alle schooltypes
cse 3e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Uitwisseling examengegevens derde tijdvak

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het derde tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens via Mijn DUO door middel van het persoonsgebonden nummer. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'. Deze periode is bedoeld voor het CE van het 3e tijdvak. Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.