Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen

Laatste update
Kenmerk
CvTE-21.00579
Datum
19 april 2021
Gepubliceerd
Staatscourant 2021, nr. 21802

Met deze regeling wordt de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen gewijzigd. Het College voor Toetsen en Examens stelt het beoordelingsmodel per toets van het centraal examen vast voor het jaar 2021. De bijlage bij deze wijzigingsregeling dient daartoe ter vervanging van bijlage 3 bij de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015.

De regeling treed in werking per 4 mei 2021.

Publicatie in de Staatscourant

Juridische grondslag