Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2021

Laatste update
Kenmerk
CvTE-19.00904
Datum
24 juni 2019
Gepubliceerd
Staatscourant 2019, nr. 38072

Het CvTE heeft bekendgemaakt welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij de centrale examens in 2021.

Met deze regeling worden regels gegeven met betrekking tot de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van de opgaven van de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2021.

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2020, en vervalt op 31 december 2021.

De regeling is gewijzigd door de Wijziging van Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2021 en 2022.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag

Bijlagen