Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

N-termen centrale examens vmbo basis en kader bekend

Gepubliceerd op

Vandaag, 16 juni, zijn de N-termen van de flexibele en digitale centrale examens vmbo basis (bb) en kader (kb) door het College voor Toetsen en Examens gepubliceerd. Leerlingen in deze vmbo-leerwegen die hun examen hebben afgerond horen vandaag van hun school of de vlag uit kan.

Pieter Hendrikse, voorzitter van het College voor Toetsen en Examens:

“De kracht van dit flexibele en digitale examensysteem in het vmbo is dat iedere leerling op z’n eigen moment, als hij er klaar voor is, examen kan doen. Daarbij is er wel ИИn moment waarop de vlag voor de meeste leerlingen uit kan. Die leerlingen die vandaag zijn geslaagd, wil ik dan ook van harte feliciteren. De leerlingen die nog een (her)examen moeten maken, wens ik heel veel succes’.

Datum bekendmaking N-termen digitale en papieren examens dit jaar anders

Oorspronkelijk was vandaag, 16 juni, de publicatiedatum van de N-termen voor alle centrale examens (papier en digitaal) in 2021. Omdat er vanwege de coronamaatregelen een langer tweede tijdvak voor de papieren centrale examens nodig was, is het tweede tijdvak afgelopen maandag al begonnen, een week eerder dan gepland. Dit betekende ook dat de bekendmaking van de N-termen voor de papieren centrale examens van 16 juni naar 10 juni moest worden verschoven.

De normeringsdatum van de flexibele en digitale centrale examens vmbo basis en kader is blijven staan op 16 juni, zodat ook het normeringsproces voor deze examens zorgvuldig doorlopen kon worden.

N-termen iets hoger

Vorige week werd bekend dat de N-termen van de examens op papier in vmbo, havo en vwo dit jaar gemiddeld 0,1 tot 0,3 punt hoger zijn dan de N-termen in voorgaande jaren (2015 - 2019). De N-termen van de flexibele en digitale centrale examens vmbo basis en kader geven een vergelijkbaar beeld.

De hogere N-termen kunnen komen doordat leerlingen leervertraging hebben opgelopen door de coronamaatregelen dit jaar. Om hier meer over te kunnen zeggen is een verdere analyse van de resultaten nodig. De onderzoeksresultaten hiervan verwachten we in het najaar gereed te hebben.

Met een N-term worden de scorepunten voor een examen omgezet naar een cijfer. Een N-term is doorgaans een getal tussen 0,0 en 2,0. Zie voor meer uitleg over de normering in 2021 deze animatie.