Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Normering digitale examens BB en KB op 16 juni

Gepubliceerd op

Op 10 juni is de normering voor de papieren centrale examens vwo, havo en vmbo GL/TL (en BB/KB papier) bekendgemaakt. Met het bekendmaken van de normering kunnen scholen de uitslag bepalen en krijgen leerlingen te horen of ze geslaagd zijn. Voor de flexibele en digitale centrale examens voor vmbo basis (BB) en kader (KB) wordt de normering op woensdag 16 juni bekendgemaakt.

Waarom is dat zo?

Normering papieren examens is vervroegd

Oorspronkelijk was 16 juni de datum voor de bekendmaking voor alle centrale examens in 2021, papier en digitaal. Vanwege de coronamaatregelen was er echter een langer tweede tijdvak nodig voor de papieren centrale examens. Dit zijn de examens die landelijk op een vast moment worden afgenomen. Daarom is de start van het tweede tijdvak naar voren gehaald en ook de normeringdatum voor de (papieren) centrale examens. Leerlingen moesten immers hun uitslag weten vóór de start van het tweede tijdvak. Het tweede tijdvak is vandaag gestart, 14 juni. Daarom is de normering voor de papieren examens zes dagen vervroegd.

Normering digitale examens is gelijk gebleven

De afnameperiode voor de flexibele en digitale examens vmbo BB (basis) en KB (kader) loopt nog tot 23 juli. Scholen kunnen de examens en herexamens voor hun leerlingen van deze examens zelf inplannen. Er is geen landelijk vastgestelde datum waarop een bepaald examen moet worden afgenomen zoals bij de papieren examens. De examenperiode voor deze digitale examens vervult daarmee in feite de functie van zowel het eerste, tweede als het derde tijdvak.

Leerlingen in het vmbo BB en KB moeten voor hun cijfers wel ook de N-termen afwachten die woensdag 16 juni bekend worden gemaakt, voordat ze goed kunnen beslissen welke vakken ze eventueel willen herkansen. Hiervoor hebben ze tot 23 juli de tijd.

Flexibele en digitale centrale examens in vmbo BB en KB

In het vmbo BB en KB worden de centrale examens in de algemene vakken digitaal aangeboden. Van elk examen zijn er meerdere varianten beschikbaar. Daarmee kunnen scholen in de door het CvTE vastgestelde periode zelf de afname plannen. We spreken dan ook niet van een eerste, tweede of derde tijdvak, maar over een afnameperiode.

Het examensysteem Facet houdt bij welke variant een leerling heeft gemaakt en wijst automatisch een andere variant aan als die leerling voor een herkansing door de school wordt ingepland. Verreweg de meeste vmbo BB- en KB-scholen kiezen voor dit flexibele examensysteem (BB 99% en KB 98%). Enkele scholen nemen nog papieren examens af.

Meer weten over digitale centrale examens, kijk dan dit filmpje:

Zie ook