Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Centrale examens 2021, eerste tijdvak: de eerste resultaten

Gepubliceerd op

Vandaag, 10 juni, zijn de N-termen door het College voor Toetsen en Examens gepubliceerd. Leerlingen in vmbo, havo en vwo die hun examen hebben afgerond in het eerste tijdvak horen vandaag van hun school of de vlag uit kan. Leerlingen die in het vmbo basis en –kader de examens digitaal hebben gemaakt, krijgen op woensdag 16 juni hun uitslag.

Pieter Hendrikse, voorzitter van het College voor Toetsen en Examens:
“Graag wil ik alle leerlingen, docenten en scholen een grote pluim geven en wil ik alle leerlingen die vandaag zijn geslaagd van harte feliciteren. De leerlingen die in het tweede en derde tijdvak nog examens maken wens ik veel succes”.

Grote groep leerlingen maakt examen in eerste tijdvak

Vanwege corona is de examenperiode uitgebreid met een extra tijdvak. Leerlingen hebben de mogelijkheid om hun examen over deze twee tijdvakken te spreiden. Uit onze gegevens blijkt dat het merendeel van de examenleerlingen in elk geval in het eerste tijdvak examen heeft gedaan.

N-termen iets hoger

Dit jaar zijn de N-termen gemiddeld 0,1 tot 0,3 punt hoger dan de N-termen in voorgaande jaren (2015-2019). Dat kan komen doordat leerlingen leervertraging hebben opgelopen door de coronamaatregelen dit jaar. Om hier meer over te kunnen zeggen is een verdere analyse van de resultaten nodig. De onderzoeksresultaten hiervan verwachten we in het najaar gereed te hebben.

Met een N-term worden de scorepunten voor een examen omgezet naar een cijfer. Een N-term is doorgaans een getal tussen 0,0 en 2,0. Zie voor meer uitleg over de normering in 2021 deze animatie.

Hendrikse: “Er is afgelopen jaar heel hard gewerkt om te zorgen dat de centrale examens door konden gaan. Dit heeft zich vertaald in een inhoudelijk goed verlopen eerste tijdvak. Dat hebben we met z’n allen voor elkaar gekregen! Niet alleen heb ik het dan over het CvTE en onze ketenpartners DUO en Cito. Ook onze samenwerking met het LAKS en vakverenigingen was uitstekend en productief.”

Tekst banner N-termen zijn bekend!