Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Eindexamen 2023: conceptsyllabi beeldende vakken havo en vwo 2023 gepubliceerd

Gepubliceerd op

Vandaag zijn de conceptversies van de syllabi beeldende vakken havo en vwo voor 2023 gepubliceerd op de pagina conceptsyllabi. Met dit bericht brengen wij u op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen.

Conceptsyllabi

Vanaf begin 2018 heeft een syllabuscommissie gewerkt aan de herziening van de syllabi voor de beeldende vakken havo en vwo voor het centraal examen 2023. Na de digitale veldraadplegingen over de eerste conceptversies in het voorjaar 2020 is gewerkt aan twee aangepaste conceptversies voor examenjaar 2023.

De belangrijkste verandering ten opzichte van de huidige syllabi is het nieuwe thema Kunst en leven dat voor zowel de syllabus havo als de syllabus vwo geldt.

Syllabus vwo 2023

De opzet voor de uitwerking van het thema Kunst en leven voor het CSE tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving is deels anders dan die voor het huidige thema Voorbeeldig. Voor de uitwerking van het thema is gekozen voor een lopende tekst geschreven door één auteur. De specificatie van de examenstof, in de vorm van 'beschrijvingen', zoals gebruikt bij voorgaande thema's (Engagement en Voorbeeldig) is komen te vervallen.

Het thema Kunst en leven wordt in drie subthema's uiteengezet. Aan elk subthema is een apart hoofdstuk gewijd:

In hoofdstuk 1, getiteld 'Leven en kunst', komt het beroepsmatige leven van de kunstenaar aan de orde. In dit eerste hoofdstuk staat de vraag centraal hoe de kunstenaar aan geld komt.

Hoofdstuk 2 is gericht op de persoonlijke kant van het leven van de kunstenaar en heet ‘Leven voor, in en met kunst’.

Hoofdstuk 3 heeft een ander karakter dan de eerste twee hoofdstukken. Het geeft inzicht in de theoretische achtergrond van de kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing.

Verder is de opzet van de syllabus voor 2023 grotendeels hetzelfde gebleven als in voorgaande syllabi beeldend vwo. Wat wel deels veranderd is, is de basisstofomschrijving. Deze heeft er een nieuw tijdvak bij gekregen, namelijk ‘1990-heden’. Ook zal een geactualiseerde begrippenlijst deel gaan uitmaken van de definitieve syllabus zoals dit al jaren het geval is in de syllabus havo. Extra in deze syllabus is een link in bijlage 6 naar een Excel-bestand met een overzicht van de kunstwerken in de syllabus dat op verschillende manieren te ordenen is, van oud naar nieuw en andersom en ook alfabetisch.

Syllabus havo 2023

De grootste verandering voor havo betreft de aanwijzing van het examenthema voor meerdere examenjaren. Tot op heden gold voor het centraal examen tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving havo een jaarlijks wisselend thema dat aan het begin van elk schooljaar bekend werd gemaakt. Vanaf 2023 geldt voor het examen havo een meerjarig thema dat gelijk is aan het thema van het vwo-examen, het thema Kunst en Leven. Anders dan in de syllabus vwo is echter geen thematekst opgenomen die gekend moet worden. Wel zijn een basisstofomschrijving, probleemstellingen en oefenmateriaal opgenomen om docenten en kandidaten in staat te stellen het examen concreter en gerichter voor te bereiden.