Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Onderhoud aan syllabi economie havo & vwo

Gepubliceerd op

Recent is groot onderhoud afgerond aan de syllabus economie havo. Eind 2019 vond een veldraadpleging plaats. De resultaten daarvan zijn gebruikt om de concepttekst te verbeteren. Ook heeft de syllabuscommissie nog gesprekken gevoerd met enkele hoogleraren, waaronder prof.dr. Coen Teulings. Het resultaat is een nieuwe syllabus voor 2023 (start cohort in 2021-2022). Bij de syllabus hoort een verantwoording met een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de syllabus 2020.

Vorig jaar is de syllabus economie vwo gepubliceerd met een nieuwe invulling van de macro-domeinen. Deze syllabus wordt nu nader vastgesteld naar aanleiding van opmerkingen die onder meer door docenten zijn gemaakt. Op een aantal plaatsen is in een eindterm een fout hersteld of een formulering aangepast, onder meer met betrekking tot het concept welvaart. De nieuwe versie van de verantwoording bij de vwo syllabus (versie 3, 2020) bevat een bijlage met uitleg bij de wijzigingen.

Alle documenten zijn gepubliceerd op Examenblad: