Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Mededeling vooruitblik hulpmiddelen CE 2021 en 2022

Gepubliceerd op

Zoals gebruikelijk publiceert het College voor Toetsen Examens (CvTE) aan het begin van ieder kalenderjaar een vooruitblik naar wijzigingen in de regeling toegestane hulpmiddelen. Het CvTE doet dit zodat scholen hiermee rekening kunnen houden bij het (laten) aanschaffen van leermiddelen die twee (havo en vmbo), resp. drie (vwo) leerjaren met de leerling meegaan. In deze vooruitblik beperken wij ons tot de hulpmiddelen die vooraf door of voor de leerlingen worden aangeschaft.

De Regeling toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens vo 2021 resp. 2022 wordt in de loop van 2019 resp. 2020 gepubliceerd.

Vooruitblik 2021 vmbo

Ten opzichte van 2020 wijzigt er in 2021 niets bij de hulpmiddelen voor het vmbo.

Vooruitblik 2021 havo en vwo en 2022 vwo

Atlas

In 2021 en 2022 is de atlas niet langer toegestaan bij het centraal examen aardrijkskunde. Kaarten worden voortaan bij het examen afgedrukt in het bronnenkatern en in een afzonderlijk kaartenkatern. In onderstaand schema is het gebruik van de atlas als hulpmiddel voor 2020, 2021 en 2022 weergegeven.

 

havo

vwo

2020

Geen atlas toegestaan

Grote Bosatlas 55e druk (inclusief katern)

2021

Geen atlas toegestaan

Geen atlas toegestaan

2022

Geen atlas toegestaan

Geen atlas toegestaan

Rekenmachine met basisbewerkingen

Bij de vakken zonder grafische rekenmachine mag een eenvoudige rekenmachine gebruikt worden waarop basisbewerkingen kunnen worden uitgevoerd.

Grafische rekenmachine

De grafische rekenmachine is alleen toegestaan bij de centrale examens wiskunde A, B en C.

Voorwaarden gebruik grafische rekenmachine

Alleen grafische rekenmachines waarop het mogelijk is het geheugen te blokkeren middels een examenstand zijn toegestaan. Dat houdt onder meer in dat applicaties, programma's en (tekst)bestanden niet benaderbaar of bruikbaar zijn en dat een eventuele CAS-functionaliteit niet beschikbaar is. Het moet direct zichtbaar zijn of een machine in de examenstand staat. Dit moet op ieder moment tijdens het examen te controleren zijn zonder de kandidaat te storen.

Toegestane grafische rekenmachines

Het is mogelijk dat te zijner tijd nieuwe types worden toegestaan. De machines die in 2021 op havo en 2022 op vwo in elk geval zijn toegestaan zijn:

Casio:
  • fx-9860GII(SD), vanaf OS 2.07
  • fx-CG20, vanaf OS 2.01
  • fx-CG50
Hewlett Packard:
  • HP Prime, mits voorzien van de meest recente Nederlandse examenstand (wat op de machine aan/uit gevinkt dient te zijn) en voorzien van het meest recente OS.
Texas Instruments:
  • TI-84 Plus T vanaf versie OS 5.1, de basisversie met LED-lampje (de TI-84 plus T zal voor het laatst bij de centrale examens havo en vwo in 2022 toegestaan zijn)
  • TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5
  • TI-Nspire CX vanaf versie OS 4.4.0.532 (alleen de versie zonder CAS)
  • TI-Nspire CX II-T (zowel versie met als zonder CAS)

Voor alle machines verdient de aanbeveling de machine altijd te voorzien van het meest recente OS of firmware. In de Regeling toegestane hulpmiddelen worden de instellingen en functionaliteiten van de machines nader gespecificeerd.

Meer informatie