Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Nadere toelichting atlas als hulpmiddel bij centraal examen vanaf 2020 (havo) en 2021 (vwo)

Gepubliceerd op

Het CvTE wil graag haar berichtgeving van 21 december 2017 over de atlas als hulpmiddel bij het centraal examen aardrijkskunde toelichten. Het CvTE heeft vastgesteld dat de Alcarta atlas voldoet aan de eisen die het stelt aan een atlas als hulpmiddel bij het centraal examen. Naast de Grote Bostatlas 55e druk (inclusief katern) is Alcarta daarmee de tweede atlas die voldoet aan de gestelde eisen.

Het CvTE onderzoekt nu of er bij de centrale examens met beide atlassen kan worden gewerkt. Lukt dit niet dan zal vanaf 2020 (havo) en 2021 (vwo) geen van beide atlassen nog als hulpmiddel worden toegelaten. Het CvTE kiest dan voor een alternatieve manier om kaartvaardigheden te examineren in het centraal examen.

Een besluit om te stoppen met de atlas als hulpmiddel bij het centraal examen doet niets af aan de noodzakelijkheid van een atlas voor het aardrijkskunde onderwijs in havo en vwo. Het staat scholen vrij om een keuze tussen beide atlassen te maken, bijvoorbeeld bij invoering in de brugklas.