Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging van het Besluit eindexamens voortgezet onderwijs 2020 in verband met de regels over afronding van het cijfer voor de resultaatverbeteringstoets

Laatste update
Kenmerk
VO/24692953
Datum
10 juni 2020
Gepubliceerd
Staatscourant 2020, nr. 34592

Dit besluit regelt de wijze waarop het eindcijfer tot stand komt als een leerling gebruik maakt van de resultaatsverbeteringstoets. Dit zorgt ervoor dat de afrondingsregels door iedere school op dezelfde manier worden toegepast.

De regeling treedt in werking op 11 juni 2020.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag