Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Besluit eindexamens voortgezet onderwijs 2020

Laatste update
Kenmerk
VO/23920412
Datum
11 mei 2020
Gepubliceerd
Staatscourant 2020, nr. 27075

Dit besluit vindt zijn oorsprong in de Kamerbrief van 24 maart 2020, waarin is aangekondigd dat het centraal examen voor het schooljaar 2019-2020 komt te vervallen en examenkandidaten op basis van hun schoolexamens deelcertificaten, of een volwaardig diploma met recht op doorstroom naar het vervolgonderwijs kunnen behalen. Deze unieke situatie is ontstaan doordat het coronavirus COVID-19 zowel de voorbereiding op het centraal examen door de leerlingen, als de organisatie van het centraal examen door de scholen, heeft doorkruist.

De inhoud van dit besluit behelst een tijdelijke, alleen voor het schooljaar 2019–2020 geldende, set van regels op basis waarvan een leerling geslaagd of gezakt is, de zogenaamde “slaag / zak regeling”.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag