Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging van de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015 in verband met een aanpassing van de regel voor beoordeling van meerkeuzevragen van het centraal examen vwo, havo, vmbo

Laatste update
Kenmerk
CvTE-20.00848
Datum
25 februari 2020
Gepubliceerd
Staatscourant 2020, nr. 14615

Met deze regeling wordt de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015 gewijzigd. De beoordelingsnormen voor de centrale examens worden weergegeven in een correctievoorschrift bij iedere toets. Het CvTE stelt met deze regeling het beoordelingsmodel per toets van het centraal examen vast voor het jaar 2020.

Met de meest recente wijziging van de regeling zijn de correctievoorschriften voor meerkeuzevragen in het centraal schriftelijk examen aangepast. Ten onrechte is Bijlage 1 bij de regeling niet aangepast. Met deze wijziging wordt alsnog de tekst van de bijlage in overeenstemming gebracht met die van de regeling.

De gewijzigde regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2020.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag