Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging van de vaststelling van de beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores voor het centraal examen vwo, havo, vmbo

Laatste update
Kenmerk
CvTE-20.00810
Datum
3 februari 2020
Gepubliceerd
Staatscourant 2020, nr. 8173

Met deze regeling wordt de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015 gewijzigd. De beoordelingsnormen voor de centrale examens worden weergegeven in een correctievoorschrift bij iedere toets. Het CvTE stelt met deze regeling het beoordelingsmodel per toets van het centraal examen vast voor het jaar 2020.

De gewijzigde regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2020.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag