Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Regeling syllabi centrale examens vo 2021

Laatste update
Kenmerk
CvTE-19.00779
Datum
24 juni 2019
Gepubliceerd
Staatscourant 2019, nr. 42966

In deze regeling stelt het College voor Toetsen en Examens de syllabi vast voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo 2021. De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's vwo, havo en vmbo. Ook stelt het College enkele eerder vastgestelde syllabi nader vast voor examenjaar 2020. Enkele syllabi voor 2022 en 2023 zijn preliminair vastgesteld.

De examenprogramma's en de syllabi zijn te raadplegen op www.examenblad.nl (kies de desbetreffende jaarring). De syllabi worden uitsluitend digitaal gepubliceerd.

Deze regeling is in werking getreden met ingang van 2 augustus 2019.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag