Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2020

Laatste update
Kenmerk
CvTE-18.01316
Datum
7 november 2018
Gepubliceerd
Staatscourant 2018, nr. 65447

Deze regeling wijzigt de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2020, in verband met aanvullingen over het gebruik van de atlas en rekenapparaten bij de centrale examens havo/vwo 2020.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 23 november 2018.

Regeling in Staatscourant

Juridische grondslag