Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Regeling syllabi centrale examens vo 2020

Laatste update
Kenmerk
CvTE-18.00866
Datum
25 juni 2018
Gepubliceerd
Staatscourant 2018, nr. 41288

In deze regeling stelt het College voor Toetsen en Examens de syllabi voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo in 2020 vast. De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's vwo, havo en vmbo. Ook stelt het College enkele eerder vastgestelde syllabi voor 2019 nader vast. Enkele syllabi voor 2021 en 2022 zijn preliminair vastgesteld.

De examenprogramma's en de syllabi zijn te raadplegen op Examenblad (kies de desbetreffende jaarring). De meeste syllabi worden uitsluitend digitaal gepubliceerd.

Deze regeling is in werking getreden met ingang van 25 juli 2018.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag