Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Regeling omzetting scores in cijfers VO

Laatste update
Kenmerk
CvTE-15.02159
Datum
30 november 2015
Gepubliceerd
Staatscourant 2016, nr. 4817

Het College voor Toetsen en Examens heeft in het kader van de Wet College voor toetsen en examens de opdracht gekregen om regels te stellen voor de omzetting van scores voor centrale examens en de rekentoets VO in cijfers.

Met deze regeling voldoet het college aan de gegeven opdracht zoals omschreven staat in artikel 2 (tweede lid, aanhef en onderdeel e) en artikel 2a van eerder genoemde wet. De betreffende voorschriften zijn niet in de regeling zelf opgenomen, maar in de daarbij behorende bijlage.

De 'Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2015' van 9 februari 2015, gepubliceerd in de Staatscourant, onder nummer 748426, wordt ingetrokken.

Wijzigingen

Met ingang van 2 juni 2018 is deze Regeling gewijzigd door Wijzigingsregeling CvTE-18.00853.

Met ingang van 22 februari 2019 is deze Regeling gewijzigd door Wijzigingsregeling CvTE-18.01321.

Met ingang van 10 april 2021 is deze Regeling gewijzigd door Wijzigingsregeling CvTE-21.00446.

Met ingang van 6 maart 2023 is deze Regeling gewijzigd door Wijzigingsregeling CvTE-23.00408.

Met ingang van 8 maart 2024 is deze Regeling gewijzigd door Wijzigingsregeling CvTE-40.00438.

Regeling op wetten.overheid.nl