Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs wegens de actualisatie en verduidelijking van de examenprogramma's voor de profielvakken in het vmbo

Laatste update
Kenmerk
24323627
Datum
9 september 2020
Gepubliceerd
Staatscourant 2020, nr. 49816

Deze wijziging betreft een aanpassing van de beroepsgerichte programma’s Bouwen, wonen en interieur (BWI), Produceren, installeren en energie (PIE), Mobiliteit en transport (M&T), Maritiem en techniek (MaT), Media, vormgeving en ict (MVI), Groen (G) en Dienstverlening en producten (D&P).

De wijzigingen zijn opgesteld door de betreffende sectorale vernieuwingscommissies, waarvan leraren en schoolleiders van vmbo-scholen, leraren van mbo-instellingen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven lid zijn, onder leiding van de SLO. De meeste wijzigingen betreffen kleine wijzigingen, ter actualisatie of verduidelijking. Er zijn daarop drie uitzonderingen. Voor MVI is module 3 (ict) geheel vernieuwd. Bij Groen en D&P is er sprake van een uitgebreidere actualisatie.

Met het oog op de leesbaarheid zijn de examenprogramma’s integraal in de regeling opgenomen.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 30 september 2020, en werkt terug tot en met 1 augustus 2020. De nieuwe eindexamenprogramma's gelden voor het eerst voor leerlingen die in het schooljaar 2021–2022 hun centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) afleggen.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag

Examenprogramma's