Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Evaluatie discussie-bbf examenperiode 2019

Gepubliceerd op

Het discussie-bbf is een besloten en beveiligd forum speciaal voor de flexibele en digitale afnames van BB- en KB-flex. Dit is een forum waar docenten met elkaar van gedachten kunnen wisselen over examenmateriaal. In de afgelopen examenperiode waren discussie-bbf’s ingericht voor de volgende digitale centrale examens BB en KB:

  • aardrijkskunde
  • economie
  • Engels
  • Nederlands
  • wiskunde

Uit de evaluatie van de discussie-bbf’s 2019 blijkt dat docenten die het forum gebruikt hebben tevreden waren:

  • 78% vindt dat discussie met vakgenoten over het examen en tijdens de examenperiode meerwaarde heeft;
  • 61% geeft aan dat de discussies op het forum bijdragen aan een goede correctie;
  • De mogelijkheid om bij twijfel over leerlingantwoorden collega’s te kunnen raadplegen wordt alom gewaardeerd.

Klankbordgroep: docenten gezocht

Het is de bedoeling om in 2020 alle examens met flexibele en digitale afnames te voorzien van een discussie-bbf. Dit betreft: aardrijkskunde, biologie, Duits, economie, Engels, geschiedenis en staatsinrichting, maatschappijkunde, natuur- en scheikunde I, Nederlands en wiskunde voor zowel BB als KB.

Het CvTE wil de reeds opgedane ervaringen graag benutten om het forum te optimaliseren. In de evaluatie zijn verbeterpunten genoemd die uitgebreider besproken gaan worden in een klankbordgroep. Hiervoor zoekt het CvTE 15 docenten die, tegen een vergoeding, mee willen denken over de verdere ontwikkeling van het forum. Er zullen maximaal drie bijeenkomsten georganiseerd worden. Elke bijeenkomst duurt 2,5 uur (inclusief maaltijd) en bestaat uit het delen van informatie, ideeën opdoen en deze toetsen aan de praktijk. Hier staat een vergoeding van 75 euro per keer tegenover, en een vergoeding van de reiskosten.

Docenten die belangstelling hebben voor deelname aan deze klankbordgroep kunnen dat tot en met 8 november kenbaar maken. De eerste bijeenkomst staat gepland voor 27 november. U hoort uiterlijk 12 november per e-mail of u tot de deelnemers behoort.

Vragen over deze klankbordgroep kunt u stellen door een mail te sturen naar discussie-bbf@cvte.nl.

Voor docenten

Om gebruik te kunnen maken van het forum, moeten docenten worden geregistreerd voor een persoonlijke pagina door hun examensecretaris. Wanneer zij aangemeld zijn, ontvangen zij ook rechtstreeks de mailings die voor hun vak relevant zijn. Tevens ontvangen zij vanaf half februari de mailings over het discussie-bbf voor de examenperiode van 2020.

Voor examensecretarissen

Om docenten gebruik te kunnen laten maken van het discussie-bbf hebben examensecretarissen een belangrijke rol. Registratie voor een persoonlijke pagina, inclusief het toevoegen van afnamedatum(s) per docent, is noodzakelijk om docenten toegang te geven tot het forum. Half november ontvangen examensecretarissen hier vanuit Examenblad.nl bericht over. Wanneer docenten dan geregistreerd en/of hun persoonlijke pagina’s geheractiveerd worden, scheelt dat tijd rondom de voorbereidingen op de examens!

Ontwikkelingen over het discussie-bbf worden gepubliceerd op Examenblad.nl. Per half februari worden de mailings over het discussie-bbf omtrent het toevoegen van de afnamedatum(s) verstuurd.