Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Aankondiging wijziging syllabus filosofie vwo 2020

Gepubliceerd op

De syllabus filosofie vwo 2020 werd in 2018 vastgesteld en gepubliceerd met eindtermen bij het nieuwe examenonderwerp ‘Het goede leven en de vrije markt’. In november 2018 werd het boek Het goede leven en de vrije markt (Lemniscaat, 2018) gepresenteerd. Dit boek werd parallel aan de ontwikkeling van de syllabus geschreven en zal door het merendeel van de scholen als lesboek worden gebruikt.

Bij verschijning van het boek bleek dat de uitgave op enkele punten afwijkt van de tekst zoals die beschikbaar was bij het vaststellen van de syllabus. Het belangrijkste verschil betreft het ontbreken van een primaire tekst van Heidegger. Daardoor is deze primaire tekst lastig beschikbaar te stellen aan leerlingen, te meer omdat vermenigvuldiging van het beoogde fragment van deze tekst om auteursrechtelijke redenen niet is toegestaan.

We hebben daarom besloten de verwijzing naar de primaire tekst van Heidegger uit de syllabus te verwijderen (eindtermen 67 en 68). In het centraal examen wordt niet naar deze primaire tekst gevraagd. Als u het belangrijk vindt om de primaire tekst van Heidegger in het kader van het examenonderwerp met uw leerlingen te bespreken, staat u dat vanzelfsprekend vrij.

Na de publicatie van het boek Het goede leven en de vrije markt blijken ook enkele verwijzingen in de syllabus niet correct te zijn:

Boek

Huidige verwijzing in syllabus

Nieuwe verwijzing in syllabus

voorwoord

geen

paragraaf 1, 2, 3 en 4

hoofdstuk 4

4.2 t/m 4.6

4.2 t/m 4.5

hoofdstuk 9

9.1 t/m 9.6

9.2 t/m 9.6 + 9.7.1 en 9.7.2

hoofdstuk 10

10.3 t/m 10.6

10.4 t/m 10.6 en 10.8

hoofdstuk 11

11.1 t/m 11.8

11.2 t/m 11.7 en 11.9 t/m 11.13

Naast bovengenoemde aanpassingen kunnen nog enkele kleine wijzigingen in de eindtermen plaatsvinden. De ‘nader vastgestelde’ syllabus vwo voor 2020, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, wordt begin juli 2019 gepubliceerd op Examenblad.nl.