Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Mededeling vooruitblik hulpmiddelen CE 2020 en 2021

Gepubliceerd op

Zoals gebruikelijk publiceert het CvTE aan het begin van ieder kalenderjaar een vooruitblik naar wijzigingen in de regeling toegestane hulpmiddelen. Het CvTE doet dit zodat scholen hiermee rekening kunnen houden bij het (laten) aanschaffen van leermiddelen die twee (havo en vmbo), resp. drie (vwo) leerjaren met de leerling meegaan. In deze vooruitblik beperken wij ons tot de hulpmiddelen die vooraf door of voor de leerlingen worden aangeschaft.

De Regeling toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens vo 2020 resp. 2021 wordt in de loop van 2018 resp. 2019 gepubliceerd.

Vooruitblik 2020 vmbo

Voorbeeld briefsjabloon

Voorbeeld briefsjabloon bij papieren centrale examens Nederlands bb, kb en gl/tl geen toegestaan hulpmiddel meer

Bij de centrale examens Nederlands gl/tl en in de papieren centrale examens Nederlands bb en kb komt een schrijfopdracht voor. Soms in de vorm van een brief die de kandidaat moet schrijven. Tot voor kort hadden kandidaat die bij deze examens een computer met tekstverwerker gebruikten vermeend voordeel omdat ze toegang hadden tot zogeheten briefsjablonen. Om dit voordeel weg te nemen werd aan alle kandidaten de mogelijkheid geboden om een door het CvTE verstrekt voorbeeld van een sjabloon te gebruiken. Inmiddels worden de briefconventies niet meer in de centrale examens Nederlands gl/tl en de papieren centrale examens Nederlands bb en kb in de beoordeling meegenomen. Vanaf het examens 2020 is het voorbeeld van een briefsjabloon geen toegestaan hulpmiddel meer.

Vooruitblik 2020 havo en vwo en 2021 vwo

Woordenboek bij de klassieke talen

Bij Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur is een woordenboek toegestaan en een grammaticaoverzicht (in het woordenboek of los) zonder voorbeeldzinnen en toelichting op het gebied van de syntaxis. Een woordenboek dat specifiek is toegesneden op een auteur aan wiens werk de vertaalopgave ontleend is, is niet toegestaan.

Bij Griekse Taal en Cultuur zijn het woordenboek van Ch. Hupperts en het Prisma woordenboek Grieks-Nederlands toegestaan inclusief de hierin opgenomen grammaticaoverzichten en (in Hupperts’ woordenboek) de alfabetische werkwoordenlijst. Ook is het toegestaan deze grammaticaoverzichten en deze alfabetische werkwoordenlijsten naast een ander Grieks woordenboek te gebruiken.

Bij Latijnse Taal en Cultuur zijn het woordenboek Latijn-Nederlands van H. Pinkster en het Prisma woordenboek Latijn-Nederlands toegestaan inclusief de daarin opgenomen grammaticaoverzichten. Ook is het toegestaan een van deze grammaticaoverzichten als los boekje naast een ander Latijns woordenboek te gebruiken.

Atlas

In 2018, 2019 en 2020 (vwo) zijn de volgende atlassen toegestaan:

 

havo

vwo

2018

Grote Bosatlas 54e druk

Grote Bosatlas 54e druk

2019

Grote Bosatlas 55e druk

(inclusief katern)

Grote Bosatlas 54e druk

2020

Nog niet bekend

Grote Bosatlas 55e druk

(inclusief katern)

2021

Nog niet bekend

Nog niet bekend

De 55e druk van de Bosatlas is toegestaan als hulpmiddel bij het centraal examen aardrijkskunde havo 2019 en vwo 2020 inclusief een aanvullend katern, waarmee de atlas aansluit bij de vernieuwde syllabi aardrijkskunde 2019 (havo) en 2020 (vwo). Dit extra katern is gratis verkrijgbaar bij de uitgever.

Het CvTE maakt in de zomer van 2018 bekend welke hulpmiddelen toegestaan worden bij het centraal examen in 2020 (havo) en 2021 (vwo). In december 2017 heeft het CvTE geconstateerd dat de Alcarta atlas voldoet aan de gestelde eisen voor een atlas als hulpmiddel bij het examen. In de komende maanden onderzoekt het CvTE de mogelijkheid om centrale examens te ontwikkelen waarbij twee verschillende atlassen als hulpmiddel gebruikt worden. Indien dit niet mogelijk blijkt, zullen kaartvaardigheden op een alternatieve manier worden getoetst en zal vanaf 2020 (havo) en 2021 (vwo) geen van beide atlassen meer als hulpmiddel worden toegestaan. Mocht het CvTE tot het laatste besluiten, dan blijft voor het vak aardrijkskunde een atlas noodzakelijk voor het schoolexamen en de voorbereiding van het centraal examen.

Grafische rekenmachine

De vakken waar de grafische rekenmachine is toegestaan zijn wiskunde A, B en C.

Voorwaarden gebruik grafische rekenmachine

Alleen grafische rekenmachines waarop het mogelijk is het geheugen te blokkeren middels een examenstand zijn toegestaan. Dat houdt onder meer in dat applicaties, programma's en (tekst)bestanden niet benaderbaar of bruikbaar zijn en dat een eventuele CAS-functionaliteit niet beschikbaar is. Het moet direct zichtbaar zijn of een machine in de examenstand staat. Dit moet op ieder moment tijdens het examen te controleren zijn zonder de kandidaat te storen. In deze vooruitblik nemen wij alleen die machines op die aan de CvTE-specificaties voldoen. Oudere types, ook die eerder wel waren toegestaan, zijn niet meer toegestaan.

In machines met een SD-slot mag tijdens het centraal examen geen SD-kaart zitten.

Toegestane grafische rekenmachines

Het is mogelijk dat te zijner tijd nieuwe types worden toegestaan. De machines die in 2020 op havo en 2021 op vwo in elk geval zijn toegestaan zijn:

Casio:

 • fx-9860GII(SD) met examenstand: OS 2.07 en hoger
 • fx-CG20 met examenstand: OS 2.01 en hoger (de fx-CG20 zal voor het laatst bij de centrale examens in 2022 toegestaan zijn)
 • fx-CG50

Hewlett Packard:

HP Prime, mits in de examenstand de volgende instellingen zijn gerealiseerd:

 • De time-out is ingesteld op 4 uur.
 • Het geheugen is gewist.
 • De knipperende LED staat aan.
 • Gebruikerstoepassingen zijn uitgeschakeld.
 • CAS is uitgeschakeld.
 • Opmerkingen en programma’s zijn gewist en onbereikbaar gemaakt.
 • Nieuwe opmerkingen en programma’s aanmaken is geblokkeerd.

Wij spreken daarbij de eis uit dat de examenstand op de HP Prime wordt ingesteld door de examinator, aangezien de controle óf de machine in examenstand staat wel kan worden uitgevoerd zonder de leerling te storen maar niet of de machine in de juiste examenstand staat.

Texas Instruments::

 • TI-84 Plus T vanaf versie OS 5.1, de basisversie met LED-lampje (de TI-84 plus T zal voor het laatst bij de centrale examens in 2022 toegestaan zijn)
 • TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5
 • TI-Nspire CX vanaf versie OS 4.4.0.532 (alleen de versie zonder CAS)

Meer informatie