Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging Regeling modellen diploma’s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o. i.v.m. invoering van een aangepaste rekentoets bij ernstige rekenproblemen en het judicium cum laude

Laatste update
Kenmerk
VO/786543
Datum
25 februari 2016
Gepubliceerd
Staatscourant 2016, nr. 11388

In verband met de invoering van de rekentoets voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (rekentoets ER) en de invoering van het judicium cum laude op het diploma wordt de Regeling modellen diploma’s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o. gewijzigd.

Vanaf het schooljaar 2015–2016 wordt het resultaat van de rekentoets vermeld op de cijferlijst onder ‘vakken van het gemeenschappelijke deel / rekentoets’. Voor de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo (vmbo-bb) wordt tijdelijk nog gebruik gemaakt van de oude cijferlijst met de ‘rekentoetsbijlage’ bij de cijferlijst. Daarom is er ook voorzien in aparte modellen voor vmbo-bb.

De wijzigingen treden in werking op 1 april 2016.

Regeling in Staatscourant