Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Zoekgeraakte diploma's, certificaten of cijferlijsten

Laatste update

Als u door bijvoorbeeld verlies, diefstal, brand of andere omstandigheden niet meer beschikt over uw diploma, uw certificaat of uw cijferlijst dan kunt u een 'verklaring afgelegd examen' (VAE) aanvragen. Deze verklaring wordt door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Helpdesk Diplomaregister van de afdeling Examendiensten, afgegeven en heeft dezelfde waarde als het origineel. Dit is geregeld in artikel 54 van het Eindexamenbesluit VO. Een dergelijke verklaring kan ook worden aangevraagd wanneer iemand niet geslaagd is en dus niet over een diploma beschikt.

Bij een naamsverandering bestaat daarnaast ook de mogelijkheid om een 'vervangend opleidingsdocument' (VOD) aan te vragen, dit is een nieuw opgesteld diploma, certificaat en/of cijferlijst. Deze is aan te vragen op de website van DUO. Een vervangend opleidingsdocument is alleen mogelijk als het gaat om (staatsexamen) voortgezet onderwijs en als u nog in het bezit bent van de originele documenten. Bent u niet in het bezit van deze documenten, dan kunt u een 'verklaring afgelegd examen' aanvragen. Ook dit document heeft dezelfde waarde als het origineel.

Examenuitslagen worden na elk examen aan DUO doorgegeven en daar gearchiveerd. Veel van deze resultaten zijn opgenomen in het Diplomaregister van DUO/Mijn Diploma's, zoals bijvoorbeeld voor het voortgezet onderwijs vanaf 2006. Het Diplomaregister is een online register dat door het ministerie van OCW beschikbaar wordt gesteld om fraude te bestrijden en als waarborg bij verlies of diefstal van het behaalde diploma of certificaat. Een uittreksel uit het Diplomaregister kan gratis worden gedownload. Iedereen kan inloggen met behulp van DigiD.

In het geval DUO over uw examenuitslagen beschikt, kan DUO u eveneens een verklaring afgelegd examen of een vervangend opleidingsdocument verstrekken. Het gaat om uitslagen tot maximaal 60 jaar terug.

Hoe moet u een aanvraag voor zo'n verklaring of vervangend opleidingsdocument indienen? Op de website van DUO/Helpdesk Diplomaregister kunt u meer informatie en een aanvraagformulier vinden.