Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Voorbeeldexamens scheikunde havo/vwo

Laatste update

De definitieve examenprogramma's voor scheikunde havo/vwo zijn op 6 juni 2012 gepubliceerd in de Staatscourant en werden in 2013 ingevoerd in havo 4 en vwo 4. De eerste landelijke examens werden afgenomen in 2015 op de havo en in 2016 op het vwo.

Voorbeeldexamens

Hieronder treft u een voorbeeldexamen aan voor havo en een voor vwo. Per examen is naast het gebruikelijke opgavenboekje, uitwerkbijlage en correctievoorschrift ook een toelichting opgenomen.

havo 2015

vwo 2016