Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Profielwerkstuk in het vmbo

Laatste update

Door de invoering van de profielen in het vmbo, waarbij in de theoretische leerweg de sectoren zijn omgedoopt in profielen, heeft het profielwerkstuk ook haar intrede gedaan in het vmbo en wel in de theoretische en gemengde leerweg.

In artikel 4 van het Eindexamenbesluit VO is geregeld dat het profielwerkstuk betrekking moet hebben op het profiel waarin de leerling onderwijs volgt. Meer is niet voorgeschreven dan hetgeen ook voor het sectorwerkstuk geregeld was in artikel 35 lid 4 van het Eindexamenbesluit VO.

Het profielwerkstuk is onderdeel van het schoolexamen en moet derhalve zijn afgerond voor de start van het eerste tijdvak. Het wordt beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘goed’.

Bron

Eindexamenbesluit VO artikel 4 lid 3 en artikel 35 lid 4