Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Handreiking rekenen 3F

Laatste update

In oktober 2016 zijn handreikingen gepubliceerd naar aanleiding van de syllabus rekenen vo en mbo (dd. mei 2015). De handreiking rekenen 3F geeft inzicht in hoe kandidaten geantwoord hebben op het mbo rekenexamen 3F in P3 (januari 2016) en de vo rekentoets 3F in januari 2016. In de handreiking ligt de nadruk op de nieuwe opgavetypen die gebruikt worden na het invoeren van de syllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo. In de handreiking worden ook enkele moeilijke opgaven besproken.

Zie ook