Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Examencommissie

Laatste update

Voor vavo-instellingen ligt de wettelijke grondslag in de WEB, artikel 7.4.5. Daar waar in het Eindexamenbesluit wordt gesproken over 'directeur' en van 'directeur en secretaris' wordt daaronder voor het vavo de examencommissie verstaan. Deze commissie vervult dus in feite de taken van de directeur (zie Eindexamenbesluit VO artikel 1 lid 2).

In het voortgezet onderwijs is de examencommissie geen officieel orgaan. Dit laat onverlet dat een eindexamensecretaris een commissie of team kan samenstellen dat gezamenlijk de taken verdeelt. De examensecretaris blijft echter verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken. De directeur is de eindverantwoordelijke voor het gehele eindexamen.