Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Bezemexamen

Laatste update

Bij de invoering van een nieuw examenprogramma is in de betreffende regeling een overgangsbepaling opgenomen. In deze overgangsbepaling is geregeld of er tijdens het eerste jaar van examinering volgens het nieuwe programma de gelegenheid wordt geboden om kandidaten voor de laatste maal te examineren volgens het oude programma, het zogenoemde bezemexamen.

De school moet de leerlingen die, bijvoorbeeld vanwege zakken of doubleren, een examen volgens het oude programma willen afleggen, in de gelegenheid stellen deel te nemen aan het bezemexamen.

Voor examenjaar 2019 kan bij de volgende vakken een bezemexamen worden afgelegd:

*Dit geldt alleen voor gezakte leerlingen die met ingang van 1 augustus 2017 in het derde leerjaar zijn gestart met de nieuwe beroepsgerichte programma’s.