Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Filosofie vwo - selectie nieuw onderwerp 2024

Gepubliceerd op

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) kiest in 2019 een nieuw onderwerp voor het centraal examen filosofie vwo 2024. De selectie en keuze van het onderwerp legt het CvTE in handen van een syllabuscommissie, grotendeels bestaande uit docenten werkzaam in het voortgezet onderwijs.

Het CvTE nodigt filosofen en andere betrokkenen bij het filosofieonderwijs uit om een onderwerp in te dienen. Aanwijzingen voor de inhoud en vorm van de voorstellen vindt u in onderstaande uitnodiging. Ook is in deze uitnodiging informatie over werkwijze en planning van het keuzeproces opgenomen. U kunt uw voorstellen indienen tot en met 23 mei 2019.

De syllabuscommissie hoopt in de komende tijd een aantal geschikte voorstellen te ontvangen.