Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Mededeling hulpmiddelen CE 2019 en 2020

Gepubliceerd op

Zoals gebruikelijk publiceert het CvTE aan het begin van ieder kalenderjaar een vooruitblik naar wijzigingen in de regeling toegestane hulpmiddelen. Het CvTE doet dit zodat scholen hiermee rekening kunnen houden bij het (laten) aanschaffen van leermiddelen die twee (havo en vmbo), resp. drie (vwo) leerjaren met de leerling meegaan. In deze vooruitblik beperken wij ons tot de hulpmiddelen die vooraf door of voor de leerlingen worden aangeschaft.

De Regeling toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens vo 2019 resp. 2020 wordt in de loop van 2017 resp. 2018 gepubliceerd.

Vooruitblik 2019 vmbo

Woordenboek Nederlands

Een eendelig verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke examens. In plaats van het eendelig woordenboek Nederlands mag ook gebruik gemaakt worden van een woordenboek van Nederlands naar een vreemde taal (bijvoorbeeld naar de thuistaal van de kandidaat) of een woordenboek vanuit een vreemde taal naar het Nederlands (bijvoorbeeld vanuit de thuistaal van de kandidaat). Een woordenboek Nederlands/vreemde taal en thuistaal/vreemde taal – Nederlands in één band is toegestaan.

Vooruitblik 2019 havo en vwo en 2020 vwo

Woordenboek Nederlands

Een eendelig verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke examens. In plaats van het eendelig woordenboek Nederlands mag ook gebruik gemaakt worden van een woordenboek van Nederlands naar een vreemde taal (bijvoorbeeld naar de thuistaal van de kandidaat) of een woordenboek vanuit een vreemde taal naar het Nederlands (bijvoorbeeld vanuit de thuistaal van de kandidaat). Een woordenboek Nederlands/vreemde taal en thuistaal/vreemde taal – Nederlands in één band is toegestaan.

Atlas

In de komende jaren zijn de volgende drukken van de Bosatlas toegestaan bij het centraal examen aardrijkskunde havo en vwo:

 

havo

vwo

2017

54

54

2018

54

54

2019

55 inclusief katern

54

2020

Nog niet bekend

55 inclusief katern

De 55e druk van de Bosatlas is toegestaan als hulpmiddel bij het centraal examen aardrijkskunde inclusief een aanvullend katern, waarmee de atlas aansluit bij de vernieuwde syllabi aardrijkskunde 2019 (havo) en 2020 (vwo). Dit extra katern is gratis verkrijgbaar bij uitgever Noordhoff.

Het CvTE maakt in het voorjaar van 2018 bekend welke hulpmiddelen toegestaan worden bij het centraal examen in 2020 (havo) en 2021 (vwo). Het is mogelijk dat in 2017 zich andere aanbieders op de markt begeven of dat de atlas als hulpmiddel bij het centraal examen op een andere manier wordt ingezet. Zo tijdig als mogelijk is zal het CvTE u daarover informeren.

Grafische rekenmachine

Algemeen

Alleen wanneer (op basis van de syllabus van een vak) de grafische rekenmachine noodzakelijk blijkt, wordt de grafische rekenmachine toegestaan. De enige vakken waar de grafische rekenmachine dientengevolge nog is toegestaan zijn wiskunde A, B en C.

Voorwaarden gebruik grafische rekenmachine

Vanaf 2018 op havo en 2019 op vwo zijn alleen nog grafische rekenmachines toegestaan waarop het mogelijk is het geheugen te blokkeren middels een examenstand. Dat houdt onder meer in dat applicaties, programma's en (tekst)bestanden niet benaderbaar of bruikbaar zijn en dat een eventuele CAS-functionaliteit niet beschikbaar is. Het moet direct zichtbaar zijn of een machine in de examenstand staat. Dit moet op ieder moment tijdens het examen te controleren zijn zonder de kandidaat te storen. In de vooruitblik voor de betreffende examenjaren zullen wij alleen die machines opnemen die aan de nieuwe CvTE-specificaties voldoen.

Voorwaarden gebruik grafische rekenmachine

Het is mogelijk dat te zijner tijd nieuwe types worden toegestaan. De machines die in 2019 op havo en 2020 op vwo in elk geval zijn toegestaan zijn:

Casio:
 • fx-9860GII(SD) met examenstand: OS 2.07 en hoger
 • fx-CG20 met examenstand: OS 2.01 en hoger

Hewlett Packard:

HP Prime,

mits in de examenstand de volgende instellingen zijn gerealiseerd:

 • De time-out is ingesteld op 4 uur.
 • Het geheugen is gewist.
 • De knipperende LED staat aan.
 • Gebruikerstoepassingen zijn uitgeschakeld.
 • CAS is uitgeschakeld.
 • Opmerkingen en programma’s zijn gewist en onbereikbaar gemaakt.
 • Nieuwe opmerkingen en programma’s aanmaken is geblokkeerd.

Wij spreken daarbij de eis uit dat de examenstand wordt ingesteld door de examinator, aangezien de controle óf de machine in examenstand staat wel kan worden uitgevoerd zonder de leerling te storen maar niet of de machine in de juiste examenstand staat.

Texas Instruments:
 • TI-84 Plus T vanaf versie OS 5.1, de basisversie met LED-lampje;
 • TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5
 • TI-Nspire CX vanaf versie OS 4.4.0. 532* (alleen de versie zonder CAS)

N.B.1 Op machines die over CAS-functionaliteiten beschikken dient deze functionaliteit te worden geblokkeerd in de examenstand.

N.B.2 In machines met een SD-slot mag tijdens het CE geen SD-kaart zitten.

N.B.3 Oudere types, ook die eerder wel waren toegestaan, zijn NIET meer toegestaan.

*Gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl op 31 mei 2017

Meer informatie