Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Werkgroep 'ICT bij het CE wiskunde havo/vwo'

Gepubliceerd op

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) hoort ervoor te zorgen dat alle leerlingen gelijke kansen krijgen onder dezelfde randvoorwaarden bij het centraal examen. Wat betreft de centrale examens wiskunde havo/vwo zit de moeilijkheid bij de rol die de grafische rekenmachine speelt bij deze examens. De grafische rekenmachine doet veel stof opwaaien onder wiskundedocenten, zie de wiskunde ebrief en het forum van de vakvereniging. Er komen ook veel vragen binnen hierover bij de Examenlijn. De ontwikkeling van allerlei applicaties voor de grafische rekenmachine laat zich moeilijk voorspellen; technologie blijft zich ontwikkelen.

Hoe je het ook draait, wendt of keert: de grafische rekenmachine blijft wringen, blijft een lastig onderdeel van het centraal examen wiskunde havo/vwo. Het CvTE is tot de conclusie gekomen dat het gebruik van de grafische rekenmachine op het centraal examen op de langere termijn geen haalbare kaart meer is. Er moet dus naar een alternatief gezocht worden.

Om bovenstaande kwestie nader te onderzoeken heeft het CvTE het initiatief genomen een werkgroep 'ICT bij het CE wiskunde havo/vwo' in te stellen, die de toekomst van ICT bij deze centrale examens wiskunde nader onderzoekt en het CvTE daarover adviseert. Nog concreter: onderzoek de mogelijkheid om de grafische rekenmachine te laten vervallen en te kijken wat de mogelijkheden zijn van een centraal examen op papier waarbij de computer in de zin van Facet met gebruikmaking van Geogebra ingezet wordt. De opdracht van het CvTE aan de werkgroep luidt:

Het CvTE input geven om tot een gefundeerd besluit te komen over het gebruik van ICT bij de centrale examens havo/vwo.

  • Onderzoek de inzet van Facet met Geogebra bij een papieren examen op middellange termijn bij de centrale examens wiskunde A, B en C op havo en vwo als vervanging van de Grafische Rekenmachine.
  • Onderzoek ook in hoeverre het mogelijk is te differentiëren tussen wiskunde A/C en B op havo en vwo wat betreft inzet van ICT.
  • Onderzoek tot slot de mogelijkheid in hoeverre het denkbaar is dat bij een centraal examen wiskunde B geen ICT meer ingezet wordt, afgezien van een gewone rekenmachine.

Deze input moet inhoudelijk, organisatorisch en financieel-technisch van aard zijn. Een advies kan bestaan uit verschillende inhoudelijk, organisatorisch, financieel-technisch onderbouwde standpunten waarover het CvTE een besluit neemt.

De werkgroep bestaat uit:

Paul Drijvers, UU / Cito, voorzitter

Jos Remijn, Cito

Ivo Claus, Cito

Gert Treurniet, NvVW

Wim Caspers, NvVW

Ilone Dekkers, docent

Erik ter Haar, docent

Marianne Lambriex, docent

Piet Versnel, docent

Wesley van Woudenberg, docent

Peter van Wijk is als vertegenwoordiger van het CvTE aanwezig bij de bijeenkomsten van de werkgroep.

Voor vragen of opmerkingen: info@cvte.nl