Examenblad.nl
sfeerbeeld: examenklas

De officiŽle website voor de examens in het Voortgezet Onderwijs

Homepage

 

Zittingenkalender 1e tijdvak

mei   11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  

Examenkandidaat?
Bekijk ook MijnEindexamen.nl

 

Centrale examens in 2015 voor vwo, havo, vmbo (Maartmededeling)

De Maartmededeling bevat belangrijke informatie over de centrale examens in vwo, havo en vmbo in 2015, waaronder de roosters voor het tweede tijdvak.

Septembermededeling eindexamens 2015

De Septembermededeling bevat wijzigingen bij de CE's ten opzichte van vorig jaar, voorschriften, informatie per schoolsoort en het tijdschema van werkzaamheden. De tekst is voorzien van verwijzingen naar relevante mededelingen, regelingen en bijlagen.

Activiteitenplanning CE's 2015

Stel uw eigen activiteitenplanning samen door tijdvakken en sectoren te selecteren waarbij u betrokken bent.

Rooster en toegestane hulpmiddelen CE's vwo, havo en vmbo 2015

Het rooster, de toegestane hulpmiddelen en een tijdschema voor de centrale examens zijn in deze regeling bekend gemaakt.

Eindexamens 2015: Rekentoets VO

Deelname aan de rekentoets VO is in 2015 verplicht voor alle leerlingen die centraal examen afleggen. Het resultaat maakt nog geen deel uit van de uitslagregel.

Profielen beroepsgericht vmbo

In 2015 leggen kandidaten vmbo een pilot-cspe af op basis van de in juni 2013 vastgestelde examenprogramma's voor de profielen beroepsgericht.

Kandidaten met een beperking

Mogelijkheden voor kandidaten met een beperking bij centrale examens en bij de rekentoets in het voortgezet onderwijs.

 

De informatie op Examenblad.nl is gefilterd op het jaar waarin het eindexamen wordt afgerond. Momenteel ziet u alleen informatie voor de examens die worden afgerond in 2015. U kunt linksboven een ander jaarfilter kiezen.

.nieuw op de site

 • 16 februari 2015
  Mededeling vooruitblik hulpmiddelen CE 2017 en 2018
  [nieuws]
  2017-2018
 • 9 februari 2015
  Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2015
  [officiŽle publicatie]
  2015
 • 9 februari 2015
  Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015
  [officiŽle publicatie]
  2015
 • 22 januari 2015
  Afnameperiodes rekentoets VO 2016
  [nieuws]
  2016
 • 4 december 2014
  Gebruik rekenkaart door leerlingen met rekenproblemen
  [nieuws]
  2015
 • 10 november 2014
  Centrale examens Frans BB en KB op papier vanaf 2016
  [nieuws]
  2016
 • 25 september 2014
  Gevolgen van referentieniveaus taal voor normering van CE's Nederlands in 2015
  [nieuws]
  2015
 • 15 september 2014
  Afnamedagen pilot dyscalculie
  [nieuws]
  2015
 • 12 september 2014
  Mededelingen over de eindexamens 2015 voor vwo, havo en vmbo (Septembermededeling)
  [officiŽle publicatie]
  2015
 • 1 september 2014
  Commissie verantwoorde invoering rekentoets
  [nieuws]
  2015-2016
 
Kies een ander jaarfilter:  
 
pijl omhoog pijl omlaag