Examenblad.nl
sfeerbeeld: lege examenklas

De officiŽle website voor de examens in het Voortgezet Onderwijs

Homepage

 

Septembermededeling eindexamens 2015

De Septembermededeling voor de eindexamens 2015 bevat wijzigingen bij de CE's ten opzichte van vorig jaar, voorschriften, informatie per schoolsoort en het tijdschema van werkzaamheden. De tekst is voorzien van verwijzingen naar relevante mededelingen, regelingen en bijlagen.

Profielen beroepsgericht vmbo

In 2015 leggen kandidaten vmbo een pilot-cspe af op basis van de in juni 2013 vastgestelde examenprogramma's voor de profielen beroepsgericht.

Kandidaten met een beperking

Mogelijkheden voor kandidaten met een beperking bij centrale examens en bij de rekentoets in het voortgezet onderwijs.

Activiteitenplanning centrale examens 2015

Stel uw eigen activiteitenplanning samen door tijdvakken en sectoren te selecteren waarbij u betrokken bent.

Eindexamens in 2015: Rekentoets VO

Deelname aan de rekentoets VO is in 2015 verplicht voor alle leerlingen die centraal examen afleggen. Het resultaat maakt nog geen deel uit van de uitslagregel.

Rooster en toegestane hulpmiddelen CE's vwo, havo en vmbo 2015

Het rooster, de toegestane hulpmiddelen en een tijdschema voor de centrale examens zijn in deze regeling bekend gemaakt.

 

De informatie op Examenblad.nl is gefilterd op het jaar waarin het eindexamen wordt afgerond. Momenteel ziet u alleen informatie voor de examens die worden afgerond in 2015. U kunt linksboven een ander jaarfilter kiezen.

.nieuw op de site

 • 9 augustus 2014
  Regeling elementcodetabel VO, VSO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO, VSO en volwasseneneducatie schooljaar 2014Ė2015
  [officiŽle publicatie]
  2015
 • 18 juli 2014
  Regeling syllabi wiskunde havo en vwo
  [officiŽle publicatie]
  2017-2018
 • 17 juli 2014
  Mening examenkandidaten over mijneindexamen.nl gevraagd
  [nieuws]
  2014
 • 25 juni 2014
  Normering havo en vwo 2e tijdvak 2013
  [nieuws]
  2014
 • 25 juni 2014
  Normering algemene vakken vmbo 2e tijdvak 2014
  [nieuws]
  2014
 • 18 juni 2014
  Specificatie examenstof tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving havo 2015
  [nieuws]
  2015
 • 17 juni 2014
  Model-antwoordbladen MVT havo en vwo 1e en 2e tijdvak 2014 beschikbaar
  [nieuws]
  2014
 • 17 juni 2014
  Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2016
  [officiŽle publicatie]
  2016
 • 12 juni 2014
  Normering havo en vwo 1e tijdvak 2014
  [nieuws]
  2014
 • 11 juni 2014
  Definitieve normering beroepsgerichte vakken vmbo 2014
  [nieuws]
  2014
 
Kies een ander jaarfilter:  
 
pijl omhoog pijl omlaag