Examenblad.nl
sfeerbeeld: lege examenklas

De officiŽle website voor de examens in het Voortgezet Onderwijs

Homepage

 

Centrale examens in 2015 voor vwo, havo, vmbo (Maartmededeling)

De Maartmededeling bevat belangrijke informatie over de centrale examens in vwo, havo en vmbo in 2015, waaronder de roosters voor het tweede tijdvak.

Septembermededeling eindexamens 2015

De Septembermededeling bevat wijzigingen bij de CE's ten opzichte van vorig jaar, voorschriften, informatie per schoolsoort en het tijdschema van werkzaamheden. De tekst is voorzien van verwijzingen naar relevante mededelingen, regelingen en bijlagen.

Activiteitenplanning CE's 2015

Stel uw eigen activiteitenplanning samen door tijdvakken en sectoren te selecteren waarbij u betrokken bent.

Rooster en toegestane hulpmiddelen CE's vwo, havo en vmbo 2015

Het rooster, de toegestane hulpmiddelen en een tijdschema voor de centrale examens zijn in deze regeling bekend gemaakt.

Eindexamens 2015: Rekentoets VO

Deelname aan de rekentoets VO is in 2015 verplicht voor alle leerlingen die centraal examen afleggen. Het resultaat maakt nog geen deel uit van de uitslagregel.

Profielen beroepsgericht vmbo

In 2015 leggen kandidaten vmbo een pilot-cspe af op basis van de in juni 2013 vastgestelde examenprogramma's voor de profielen beroepsgericht.

Kandidaten met een beperking

Mogelijkheden voor kandidaten met een beperking bij centrale examens en bij de rekentoets in het voortgezet onderwijs.

 

De informatie op Examenblad.nl is gefilterd op het jaar waarin het eindexamen wordt afgerond. Momenteel ziet u alleen informatie voor de examens die worden afgerond in 2015. U kunt linksboven een ander jaarfilter kiezen.

.nieuw op de site

 • 4 december 2014
  Gebruik rekenkaart door leerlingen met rekenproblemen
  [nieuws]
  2015
 • 10 november 2014
  Centrale examens Frans BB en KB op papier vanaf 2016
  [nieuws]
  2016
 • 25 september 2014
  Gevolgen van referentieniveaus taal voor normering van CE's Nederlands in 2015
  [nieuws]
  2015
 • 15 september 2014
  Afnamedagen pilot dyscalculie
  [nieuws]
  2015
 • 12 september 2014
  Mededelingen over de eindexamens 2015 voor vwo, havo en vmbo (Septembermededeling)
  [officiŽle publicatie]
  2015
 • 1 september 2014
  Commissie verantwoorde invoering rekentoets
  [nieuws]
  2015-2016
 • 27 augustus 2014
  Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2016
  [officiŽle publicatie]
  2016
 • 9 augustus 2014
  Regeling elementcodetabel VO, VSO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO, VSO en volwasseneneducatie schooljaar 2014Ė2015
  [officiŽle publicatie]
  2015
 • 18 juli 2014
  Regeling syllabi wiskunde havo en vwo
  [officiŽle publicatie]
  2017-2018
 • 17 juli 2014
  Mening examenkandidaten over mijneindexamen.nl gevraagd
  [nieuws]
  2014
 
Kies een ander jaarfilter:  
 
pijl omhoog pijl omlaag