Examenblad.nl
sfeerbeeld: examenklas

De officiŽle website voor de examens in het Voortgezet Onderwijs

Homepage

 

Zittingenkalender 1e tijdvak

mei   11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  

Examenkandidaat?
Bekijk ook MijnEindexamen.nl

 

Centrale examens in 2015 voor vwo, havo, vmbo (Maartmededeling)

De Maartmededeling bevat belangrijke informatie over de centrale examens in vwo, havo en vmbo in 2015, waaronder de roosters voor het tweede tijdvak.

Septembermededeling eindexamens 2015

De Septembermededeling bevat wijzigingen bij de CE's ten opzichte van vorig jaar, voorschriften, informatie per schoolsoort en het tijdschema van werkzaamheden. De tekst is voorzien van verwijzingen naar relevante mededelingen, regelingen en bijlagen.

Activiteitenplanning CE's 2015

Stel uw eigen activiteitenplanning samen door tijdvakken en sectoren te selecteren waarbij u betrokken bent.

Rooster en toegestane hulpmiddelen CE's vwo, havo en vmbo 2015

Het rooster, de toegestane hulpmiddelen en een tijdschema voor de centrale examens zijn in deze regeling bekend gemaakt.

Eindexamens 2015: Rekentoets VO

Deelname aan de rekentoets VO is in 2015 verplicht voor alle leerlingen die centraal examen afleggen. Het resultaat maakt nog geen deel uit van de uitslagregel.

Profielen beroepsgericht vmbo

In 2015 leggen kandidaten vmbo een pilot-cspe af op basis van de in juni 2013 vastgestelde examenprogramma's voor de profielen beroepsgericht.

Kandidaten met een beperking

Mogelijkheden voor kandidaten met een beperking bij centrale examens en bij de rekentoets in het voortgezet onderwijs.

 

De informatie op Examenblad.nl is gefilterd op het jaar waarin het eindexamen wordt afgerond. Momenteel ziet u alleen informatie voor de examens die worden afgerond in 2015. U kunt linksboven een ander jaarfilter kiezen.

.nieuw op de site

 • 12 mei 2015
  Afnamedagen aangepaste rekentoetsen (ER-toetsen) in schooljaar 2015-2016
  [nieuws]
  2016
 • 30 april 2015
  Errata centrale examens 2015 eerste tijdvak
  [nieuws]
  2015
 • 24 april 2015
  Model-antwoordbladen MVT havo en vwo 1e tijdvak 2015 beschikbaar
  [nieuws]
  2015
 • 24 april 2015
  Omzettingstabellen rekentoets VO: van 'oude' naar 'nieuwe' vaardigheidsschalen
  [nieuws]
  2015
 • 9 februari 2015
  Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2015
  [officiŽle publicatie]
  2015
 • 6 april 2015
  Wijziging Regeling examenprogramma's VO i.v.m. het aanpassen van het examenprogramma geschiedenis en staatsinrichting vmbo
  [officiŽle publicatie]
  2018-2021
 • 25 maart 2015
  Mijneindexamen.nl beschikbaar voor kandidaten
  [nieuws]
  2015
 • 9 maart 2015
  Centrale examens in 2015 voor vwo, havo en vmbo (Maartmededeling)
  [officiŽle publicatie]
  2015
 • 4 maart 2015
  Brochures van het ministerie van OCW en LAKS over de slaag-zakregeling
  [nieuws]
  2015
 • 27 februari 2015
  De rekentoets VO 2015 in 10 vragen
  [nieuws]
  2015
 
Kies een ander jaarfilter:  
 
pijl omhoog pijl omlaag