Examenblad.nl
sfeerbeeld: schooltas gevlagger

De officiŽle website voor de examens in het Voortgezet Onderwijs

Homepage

 

Centrale examens in 2015 voor vwo, havo, vmbo (Maartmededeling)

De Maartmededeling bevat belangrijke informatie over de centrale examens in vwo, havo en vmbo in 2015, waaronder de roosters voor het tweede tijdvak.

Normering vwo en havo tijdvak 2 2015

De omzettingstabellen van score naar cijfer voor vwo en havo tweede tijdvak zijn op 26 juni 2015 gepubliceerd.

Normering vmbo tijdvak 2 2015

De omzettingstabellen van score naar cijfer voor de cse's algemene vakken vmbo tweede tijdvak zijn op 26 juni 2015 gepubliceerd.

Activiteitenplanning CE's 2015

Stel uw eigen activiteitenplanning samen door tijdvakken en sectoren te selecteren waarbij u betrokken bent.

Septembermededeling eindexamens 2015

De Septembermededeling bevat wijzigingen bij de CE's ten opzichte van vorig jaar, voorschriften, informatie per schoolsoort en het tijdschema van werkzaamheden. De tekst is voorzien van verwijzingen naar relevante mededelingen, regelingen en bijlagen.

Eindexamens 2015: Rekentoets VO

Deelname aan de rekentoets VO is in 2015 verplicht voor alle leerlingen die centraal examen afleggen. Het resultaat maakt nog geen deel uit van de uitslagregel.

Kandidaten met een beperking

Mogelijkheden voor kandidaten met een beperking bij centrale examens en bij de rekentoets in het voortgezet onderwijs.

 

De informatie op Examenblad.nl is gefilterd op het jaar waarin het eindexamen wordt afgerond. Momenteel ziet u alleen informatie voor de examens die worden afgerond in 2015. U kunt linksboven een ander jaarfilter kiezen.

.nieuw op de site

 • 8 mei 2015
  Regeling syllabus Rekenen VO en mbo referentieniveaus 2F en 3F
  [officiŽle publicatie]
  2016-2020
 • 26 juni 2015
  Normering havo en vwo 2e tijdvak 2015
  [nieuws]
  2015
 • 26 juni 2015
  Normering algemene vakken vmbo 2e tijdvak 2015
  [nieuws]
  2015
 • 25 juni 2015
  Omzettingstabellen rekentoets VO tweede afnameperiode
  [nieuws]
  2015
 • 25 juni 2015
  Syllabus rekenen 2F en 3F voor VO en mbo gepubliceerd
  [nieuws]
  2016
 • 22 juni 2015
  Specificatie examenstof tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving havo 2016
  [nieuws]
  2016
 • 15 juni 2015
  Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2017
  [officiŽle publicatie]
  2017
 • 11 juni 2015
  Definitieve normering beroepsgerichte vakken vmbo 2015
  [nieuws]
  2015
 • 11 juni 2015
  Normering algemene vakken vmbo 2015
  [nieuws]
  2015
 • 11 juni 2015
  Normering digitale centrale examens vmbo 2015
  [nieuws]
  2015
 
Kies een ander jaarfilter:  
 
pijl omhoog pijl omlaag