Staatsexamenbesluit VO - Artikel 17. [Vervallen per 01-10-2009]

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2011, maar alleen op het examenjaar 2009.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog